RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Anatol Viarcinski
Vieršy
  Kolkaść: 96
 Usie katehoryi    
 Sartyroŭka pa alfabetu     Sartyroŭka pa hadach    Sartyroŭka pa rejtynhu
 Usie hody    Biaz hoda     1969   1974  
 Usie 
A
B
C
Č
D
E
H
I
J
K
L
M
N
P
R
S
Ś
Š
T
U
V
Z
Ź
Ž
Vysokaje nieba ideała
Navahodni tost
*** Domik maleńki...
Dźvie paralelnyja pramyja
Razmova z danajcami
Bunt anioła
*** Što značym my...
*** Ja film hladzieŭ...
Dzivak čałaviek
Chunvejbiny
*** – Što značyć sapraŭdnym druham być?..
Niekalki słoŭ pra les
Rana ci pozna
*** Viałikija, śvietłyja budynki!..
*** Znoŭ šłak chałodny...
Skažy mnie, mama...
Majak
*** Pamirajuć ad kułi šalonaj...
*** Treba vučycca žyć u dziaciej...
*** Lublu ziamlu...
*** Patronaŭ adna abojma...
Źjaŭleńnie
*** Baču: mnie śviata padrychtavałi...
*** Abrastajem...
*** Prychodzić viasna...
*** Praŭda – toje, što vidavočna...
*** Dla mieniej razumnych...
Razmova
*** Z žalem hladžu na dzicia...
*** Ja pračynaŭsia z takim pačućciom...
*** Maŭčańnie byvaje roznaje...
*** «Čałaviek maleńkaha rosta...
Paraŭnańnie
Ziamnaja sprava
*** Dobra, što siń...
*** Daŭno minuła majo śvitańnie...
*** Voś i ty, jak druhija...
*** Lacieŭ hruhan...
Žadańni
*** Jak družna my...
Žančyna nasustrač mnie idzie, abo płaścinka, jakaja zajeła. Łiryčny žart
*** Voś-voś rastajuć ledziašy...
*** Było tak radasna i choraša!..
*** Mužčyna. Žančyna. Čakańnie...
*** Hudzieła, huło ŭ maich vušach...
*** Jak my žyłi...
Vieršy maje – piśmy...
Aptymistyčny vierš
Pra dziarzańnie
*** Baču ja: niechta niekaha lubić...
*** Znoŭ nia sumieŭ strymać svoj hpieŭ...
Tam doma, u vioscy. Pierajmańnie narodnaha
*** Ciotka płakała pa ŭsim śviecie...
Raskaz napiaredadni leta
Ix apošniaja vola
Adłučeńnie Tałstoha ad carkvy. 24 lutaha 1901 hoda
Razmova z Du Fu
Kamentaryj da Karana
Varyjacyi na temu «Hiefiest – druh Pramieteja»
Małočny kaktejl
Vychad z tupika
Niama durnych
Niepramietei
Try braty. Pavodle narodnaha žartu
Kamary
Što śnicca kuram
Anekdoty, ci małitva ŭ haściach
Hara z haroj nia schodziacca... Amal nie žartoŭnaja sučasnaja piesieńka
*** Davajcie uvažłiva hlaniem...
Uspamin byłoha viaskoŭca
Elehija čakańnia
Viasnovy zakon
Toj hod...
Parada junym zakachanym
Śviata
*** Što kazałasia, što adbyvałasia?..
Płač pa nierastračanaj piaščocie. Płača žančyna
*** Ja žyŭ vysoka na hary...
*** Była uzrušanaść paryva...
Lubaja, heta – nia zdrada...
*** Pakul nie było ciabie...
*** Pad stuki vahonnych kalos...
*** Mnoha jość na ziamłi kalek...
Zimniaje soncastajańnie
Zarnicy
Doždžyk
Adychod leta
Maci čakaje syna
Chustka
Ja idu zialonym łuham
Kab ja znała
Viesnavoje
Ščaśłivaje recha
Viasnuški
Spatkańnie
Sasna
2009–2019. Biełaruś, Miensk.