RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki      Haścioŭnia      Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Juraś Pivunoŭ
Vieršy
  Kolkaść: 56
 Usie katehoryi    
 Sartyroŭka pa alfabetu     Sartyroŭka pa hadach    Sartyroŭka pa rejtynhu
 Usie hody    Biaz hoda     2010   2011  
 Usie 
A
C
D
J
K
L
M
N
P
S
Ś
Š
T
U
V
Z
Ž
Viačerniaja rapsodyja
*** Ja narodu svajmu...
*** Studzień. Kalady...
*** Jak pryjdzie maja kančyna...
*** Ciemry akijan...
*** Štodnia pamiraju...
Śniežny zorkapad
*** Ja žyvu...
*** Cicha ŭ pakoi...
*** Žoŭtych łiściaŭ daždžom...
*** Mova maja...
*** Vosień. Vosień...
*** Jak mnoha treba čałavieku...
Vosień 100-hodździa «Našaj Nivy»
*** Absypałasia cehła...
Letni ranak
*** Tancuje «lavonichu»...
*** Sinieča niabiosaŭ...
*** Skupoje vosieńskaje sonca...
Maksimu Bahdanoviču
Synu Bahdanu
*** Kradziecca viečarovy zmrok...
Kaladny partret nieznajomki
*** Z łabiryntu vułak haradskich...
*** Spakoju nie znajści...
*** Ja svajo pražyvu...
*** Kupałisia rusałki...
*** Žyćcio majo...
*** Załiło małinavym śviatłom...
*** Za niebakraj spłyvaje sonca...
*** Viecier-hareza...
*** U tryccać hod šukaŭ ja šlach da Chramu...
*** Adviečny rytm žyćcia...
*** Jon doŭhi...
*** Uśmichajecca babina leta...
*** Svarki dy zvadki...
*** Viecier-vandroŭnik...
*** Pałasa niešancavańnia...
Jašče pra movu...
*** Zaśniežanaje sonca...
*** Vosień raśpisała...
Kachanaj
*** Šapoča viecier...
Svaboda
*** Zavieja śniežnaja čaruje...
*** Daždžłivaje nadvorje...
Majoj kachanaj
*** Jašče pryciemak śvitalny...
*** Adćviło-adbalavała leta...
*** Śniežański doždž...
*** Nad krajem staražytnym...
*** Śniežań. Śniežna... Śniehiry...
*** Nie raŭnuj mianie...
Symbalem Radzimy
*** Śniažynki-parašuty...
*** Uhladajusia ŭ synavy rodnyja vočy...
2009–2018. Biełaruś, Miensk.