RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Pimien Pančanka
Vieršy
  Kolkaść: 8
 Usie katehoryi    
 Sartyroŭka pa alfabetu     Sartyroŭka pa hadach    Sartyroŭka pa rejtynhu
 Usie hody    Biaz hoda     1934   1942   1976   1978   1988  
 Usie 
K
M
R
S
U
V
Z
2009–2019. Biełaruś, Miensk.