РОДНЫЯ ВОБРАЗЫ Вобразы мілыя роднага краю,               
Смутак і радасьць мая!..
      
 
Якуб Колас
    Галоўная      Слоўнікі           Спасылкі      Аб сайце       Кірыліца      Łacinka    
Ларыса Геніюш
Вершы
  Колькасьць: 705
 Усе катэгорыі    
Сартыроўка па альфабэту     Сартыроўка па гадах     Сартыроўка па рэйтынгу
 Усе годы    Бяз года     1935   1936   1937   1938   1939   1940   1941   1942   1942-1945   1943   1944   1947   1948   1950   1953   1954   1955   1956   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1971   1978   1979   1980   1981   1982   1983  
 Усе 
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё
Ж
З
І
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ў
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Э
Я
Аблокі
*** Ад моцнага ветру павеву...
*** А вясна жыцьцядайная, дружная...
*** Адзьвінела калосьсе...
Адна
*** Адна ёсьць толькі ў сьвеце Беларусь...
*** Аднолькавы мне часта сьніцца сон...
*** Ажно прыпальвае сонца зь нябёс...
*** Айчына – адвечнае слова з глыбінь...
*** Апошні дотык рук на твары чую...
*** Арліны ведаю размах...
Арлы не пакідаюць гнёзд
Асеньні
Баравікі
Баразна (*** Дуб зваліўся, упала сасонка...)
Баразна (*** Вярніся зноў, вясновы вецер звонкі!..)
*** Бацькаўшчына, зямля дарагая...
Белавежа
*** Белапеннае дрэваў квітненьне...
Беларусы
*** Беларусы ідуць, хлеб свой жытні нясуць...
Беларусь
*** Беларусь маю зноў закавалі...
*** Беларусь мая ў наквеці пышнай...
*** Беларусь мая ясная, сіняя казка...
Белы сон
*** Благаславенны край наш ад азёраў сіні...
*** Благаславенны куточак спакойны...
Божа...
Брат мой А.
Братнія рукі
Братом палонным
Брату
Брату А. на магілку
Брату Р. (*** Ты казаў калісьці: не сумуй, сястронка...)
Брату Р. (*** Гдзе Ты сьпіш, гдзе магіла твая...)
*** Будзьце з пагодай, мірныя дні...
Будую дом
*** Будую дом-палац сабе ня з гліны...
Бусел (*** На падворку — вечар шэры...)
Бусел (*** Выйшаў бусел на балота...)
Буслы
Бывай
Бяссоньне
Б’юць хвалі прыбоем
Вавёрка
Вайной
*** Вам страх маёй прысутнасьці?..
Варона
Верабей
Верасень
*** Верны будзь слову...
Верш
*** Вершы мае, захаваныя...
Вецер
Вецер гойдае
Вецер нівы калыша
*** Вецер сарваў з дрэў апошняе лісьце...
*** Вецер схапіў ўжо асеньнюю пражу...
Вечар
Вечар жыцьця
Вечарам
Вечаровая песьня
Віцебск
*** Воблік сёлаў, родны прыпын...
Воля
*** Воля – ня тое, што рукі разьвяжуць...
Восень
*** Востры боль пранізаў навакольле...
Воўпа
Воўчыя зубы
*** Вочы мае поўныя жывой красы...
*** Вы хочаце зноўку мяне пакарыць...
*** Вызваляецца тысячы год...
Вырай малады
*** Выходжу над Нёман пад клёкат буслоў...
Вясковы дом
*** Гаварыць па-беларуску – гэта модна...
*** Гадавалі і пралі матулі...
*** Гартаваны працоўнымі днямі...
Гасьціна
Гдзе радасьць?
*** Гнаны холадам, гнаны ветрам...
Гнёзды
Год і яго род
Гравюрка
*** Гэткі сон, болем на’т не разбуджаны...
*** Дабро ў жыцьці – як перамога...
*** Далі табе нямала чарак...
Дамоў
*** Даражэнькія, блізкія, родныя...
Два рэхі
Дваццаць пяць год
Дзе блудзяць сны
Дзе ты, кут далёкі?..
Дзед
*** Дзень сінялобы стукае ў вакно...
*** Дзень у сумётах сініх дагарае...
*** Дзесь пад дрэвамі поўначчу цёмнай...
Дзьве маці
Дзявочыя думкі
Дзядок
Дзяды
Добрай раніцы, Алесь!
Доля
*** Доля кідала мною, як мячыкам...
Дом дзяцінства
Доўг
Дрэмле вечар у ціхай дуброве
Дубы
*** Думы – коні мае вараныя...
Дыван
Ефрасіньня Полацкая
Ёсьць край адзін
Жаль...
Жаночы клопат
Жаўрук
Жменя калосься ў покуці
Жняя
Жыровічы
Жыта
Жыць
*** Жыць бы на аднасельлі...
*** Жыцьцё бяз болю не прайсьці...
*** Жыцьцё маё – сок беластвольных бярозаў...
*** Жыцьцё ўскалыхнула мне водгульле дум...
*** Жыцьцё – ня грушка на вярбе...
*** З болю народа...
*** З гразі сьмярдзючай яе бярлога...
З моладзьдзю
*** З палудня ўжо. Халодныя праменьні...
*** З самых юных дзявочых гадоў...
*** За вакном у сутоньні...
*** Забралі нам мову зямлі нашай мілай...
Забыты абраз
Забэйдзе-Суміцкаму
Завея
*** Завіруха. Сьцюжа. Вецер гаспадарыць...
Загад
*** Зазьвінела працяжнымі струнамі...
Зайка
Закон чалавечы
*** Закружылася лісьце...
Замуж
Заўтра
Захад
*** Зацьвітаюць чаромхаю вёсны...
*** Зашумела ў задумным лесе...
*** Згасае дзень, я па зямлі ступаю...
*** Згінаючыся лёгенька пад вёдрамі...
*** Зжылася зь зямлёю, у дрэвы ўрасла...
*** Зіма. Мароз кусаецца...
*** Зіхаціць за сьцяною чаротаў...
*** Змагаесься зь цемраю, дык і жывеш...
*** Зноў басонач іду па расе...
*** Зноў вятры цягнуць песьню сваю...
*** Зноў па шыферы дождж бубніць...
*** Зорамі ўсеяна, месяцам згорана...
Зубр-адзінец
Зубры
*** Зь беларускай тугою ў сэрцы...
Зь мінулага
Зэльва
Зязюлька
Зямля (*** Дарагая матуля зямля...)
Зямля (*** О зямля!..)
*** Зямля мая любая, дзень мой і ноч...
*** Зямля мая, ты – кніга непрачытана...
*** Зямля ня сьпіць, зямля яшчэ жывая...
*** Іду сваёй сялібай неабжытай...
*** Іду скрозь зялёныя шолахі дрэў...
*** Імя тваё ў дні пакутна-нявольныя...
*** Йду па Менску, нідзе сваёй мовы ня чую...
*** Йду сьлядамі дзядоў...
*** Йду шляхамі крутымі...
*** Каб бярозу гэтак сьціналі...
Казулі
Каламбіна
*** Калі бачу лютую няпраўду...
Калі вецер
*** Калі кране нас злосны лёс суровай лапай...
*** Калі ноччу дарогай засьнежанай...
Капуста
Кастусь Каліноўскі
*** Кахаць – я цябе не кахаю...
Кволай краскай
Кволасьць
Кір
Кліч Пагоні
Кніжка
Козачка, бабуля і ўнучка
*** Колькі дум маіх нi раскулачвалі...
Коні
*** Краіна любая, ня плач сьлязьмі крывавымі...
*** Край мой любы, птушка падбітая...
*** Кроў зьбяжыць рабінамі на вусны...
*** Крутавата цягнецца дарога...
Крылатасьць
Крылаты
Крыніцы
*** Купала, ты зь цемры нас вёў да сьвятла...
Курачка
Кусочак неба
Ластаўка
Лекі
*** Лепш ня кліч у сьвет мяне з сабою...
Лес (*** Не было журботна ў лесе...)
Лес (*** Шумі, наш лес, у залацістай зброі...)
Леў
*** Лёг сьвітаньнем на стол...
*** Лёс мой пакутны і век мой даўгі...
Лёт
*** Ліпень пчоламі гудзе соладка...
Лісічка
*** Луг прайсьці і ног не намачыць...
Люты
Ля чужых варот
М. А.
Магіла
Маладзік
Маладосьць і старасьць
*** Маладосьць – мая песьня і сіла...
Малы перапынак
Мароз
Матуля
*** Матчынай мовы, багатай і слаўнай...
*** Маўчыць зямля, маўчаць у ёй магілы...
*** Мацьнеюць крылы ў барацьбе...
Мая крыніца
Медзьвядзёва фарба
Менск
*** Месяц рэжа неба на барозны...
*** Мне ня сьпіцца. Зноў ноч без спагады...
*** Мне патрэбны бор стары сасновы...
Мне ўсё адно
Мова мая
*** Мова мая палымяная...
*** Можна сэрца жывое пакласьць на агонь...
Мой дом
*** Мой мілы хлопчык, ліст твой атрымала...
Мой род
*** Мой сьмелы ўзьлёт да сонца з ночы...
Моладзі
*** Моладзь ня сьпіць, ня сьцішыць сяла...
*** Моцны дух наш – дарагое рэчыва...
*** Мудрасьць сьпелую сівых вякоў...
*** Мы доўга глядзелі на край наш празь сьлёзы...
*** Мы паэты...
Мы – народ
*** Мы, як зубры...
Мяцеліца
На бруку чужом
На варце
*** На ветразях крыльляў з шырокім размахам...
*** На двары стыне позьняя восень...
*** На зоры глядзець немагчыма...
*** На зямельцы маёй хачу вырасьці дрэвам...
На каньках
На конях
*** На мозг кітайцы капалі вадою...
*** На полі хлеб расьце і зельля шмат у полі...
*** На прыпечку мурлыча кот...
*** На сонечных гонях...
На сутоньні
*** Навокал сьнег, бы сівізна на скронях...
*** Навокал усё, што так сэрцу няміла...
*** Над маёй галавой праляцяць самалёты...
Над народам ўсе чужыя босы
Над старымі друкаванымі кнігамі
*** Нада мною ляглі туманы...
*** Нада мною столь з дошак і бэлек...
*** Нам марыць належыць тады, калі марыцца...
*** Напісана крывёю і пяром...
*** Напластаваньне пройдзеных гадоў...
*** Народ наш – Хрыстос, варты веры і цуду...
Начная акварэль
Наш сьцяг
*** Не аўтобусам выпадковым...
Не глядзі на мяне сумным позіркам
*** Не затрымаць цябе, вясна, ў далонях...
*** Не згінай мяне, я не сагнуся...
*** Не люблю я пісаць аб вайне...
Не прашу!
*** Не сумую, што пустая жменя...
*** Не хачу быць дома эмігрантам!..
*** Не хачу быць тваёю жонкаю...
*** Неўміручасьць даўніх пакаленьняў...
Нёман
*** Ні ў багацьці вялікім, ні ў беднасьці...
Ніва
Новы Год
Ноч
*** Ноч глухая наўкол, цемень сэрца трывожыць...
*** Ноч дыша цяжка, канае нібыта...
Ня знаю
*** Ня плачце над маім крылом...
Ня сумуйце
*** Ня таннасьць напеваў чужых, учарашніх...
*** Ня трактарам грымучым і нячулым...
*** Ня трактарам, што аглушальным гулам...
*** О, акупанты, жах народных мук!..
*** О, злы сусед, апамятайся ўрэшце...
*** О, родны кут, зямелька мілых прадзедаў!..
Ой, пайду
*** Па гасьцінцы, капытамі ўбітым...
Па-беларуску
Павучок
*** Пад нашым небам чыстым і сінім...
*** Падкрадаецца зьнячэўку страх...
Пазяхае раніца ветрыкам нявыспаным
Пакажы дарогу
*** Пакуль аж сьмерць мне не закрые вочы...
*** Памёр паэт сягоньня ціхай ноччу...
Памяць
Панад Вэлтаваю
*** Пара перакацілася за поўнач...
Партызаны
*** Пасадзіла дрэўца на чужым загоне...
Паход
Паэт
Маёй песьні
Паэты
Певень
*** Певень-прыгажун сядзіць на плоце...
*** Перад вачыма неба і поле...
*** Перастань, не труці мяне ядам...
Песьня
*** Песьня каронай на голаў лягла...
Песьнярам
*** Песьняў хочаце шчырых...
Пра ката і кошку
Прабач
*** Прайшлі годы і буры...
*** Пралеска раскрылася ў жмені...
*** Праляцелі гады з разлукаю...
*** Праплылі хмары сшырака і ўздоўж...
*** Праходжу. Навокал змаганьня сьляды...
Працягласьць
*** Промень сонца нутро паласнуў...
*** Прыдзі ка мне, як дана Богам...
*** Прыляцела сінічка пад малое вакно...
Птушкі і Міхаська
Пурга
*** Пяро маё, цяжкое ад адчаю...
Пятру Клімуку
Пяць сыноў
*** Раве пурга, вятры ў тайзе павіскваюць...
*** Радасьць, як вецер...
*** Разбураны громам, разьвеяны ветрам...
Разьвітальна заплакала восень
*** Разьліся, мова, як мора...
Раніца (*** Сонейка...)
Раніца (*** Ноч праплыла каля сініх азёр...)
*** Раніца, як марыва. Травы у расе...
*** Раньні дождык крапае, крапае...
Раньнія думкі каля вёскі
*** Розна бывае...
*** Розна бывае ў жыцьці і ў полі...
*** Рукою чорнай хтосьць крануўся крыльляў...
Салавейка
Сарока
*** Сёньня аб сьцежках нялёгкай долі...
*** Сёньня месяц, рагаты і грэшны...
*** Сёньня на пласе родная мова...
*** Сёньня ня вабіць зацішша сьвятыні...
*** Сіратліва ўзіраецца топаль...
Скажы
Скарбы слоў
*** Славяцца людзі гуманнасьцю спраў...
*** Словам ці затоеным маўчаньнем...
Смага
Сон
*** Сонейка ў небе і вецер-гусьляр...
*** Сонечна...
Сонца
*** Сонца ў блакіце сумуе і цешыць...
*** Сонца. Надзейны і праведны шлях...
*** Стаіць моўчкі Каложа ў шэры дождж, ў белы сьнег...
*** Стома дня, бляск вачэй маіх сумны...
*** Страх – за праўду кінуцца ў бой...
Стукачы
*** Стукнула сонца аб сьнег галавой...
*** Сумна сягоньня...
*** Суровы час. Стаю адна...
Сустрэча
Сын і матуля
Сыну
Сыну ў Беласток
*** Сытасьць, сытасьць – жывёлаў мэта...
*** Сьвішча вецер ашалела, востра...
Сьвяты Вечар (*** Каляда, Каляда, на зямлі – Сьвяты Вечар...)
Сьвяты Вечар (*** Ляціць сьнег на палі, над зямлёю сутоньне...)
*** Сьвяты запавет ад прадаўніх часоў...
Сьлед на зямлі
*** Сьлязьмі дажджы змылі дзявочы мой сьлед...
*** Сьнег ляжыць вокал суровы і белы...
*** Сьнег пластом. Паімчаліся сані...
*** Сьнег разаслаўся шырокім абрусам...
Сьцежка
*** Сьціхлі ўсхліпы суровых завей...
Сэрца
*** Сяброўкі, сябры дарагія маі...
Сялянка я
*** Сярод халуёў і духоўных калекаў...
*** Так многа ведаў, мудрасьці на сьвеце...
Там...
Тарзан
*** Твары родныя, беларускія...
*** Толькі чыстыя сэрцы пяюць...
*** Топчуцца коні тэўтонаў...
Торбачка
Тост
Трывога
*** Трывога у сэрцы, жыцьцё замірае...
*** Трывога. Стукоча сэрца...
*** Тут дарога бяжыць праз палі...
*** Ты зямля, майго бацькі зямля...
*** Ты маладосьць прыпамінаеш нечым...
У асеньні дзень
У бабулі
У вечнасьць
У Вільні
*** У горы я над тваімі ранамі...
*** У жыцьці добрае і паганае...
*** У жыцьці, бы ў пагодзе, неразгаданы лёс...
*** У забыцьці...
*** У кожнага зара сваіх надзей...
У нас
*** У неба ўперліся...
У песьнях ёсьць хлеб
У сёлах даўно не прадуць
У сэрцы надзея, як промні
У хвіліну болю
У часы войнаў на нашай зямлі
*** У чыстым полі злосная завея...
Удар
Ударыў вецер
*** Ужо гасьне дзень, я па зямлі ступаю...
*** Ужо даўно адабраў тамагаўкі...
*** Ужо ў маім жыцьці і вечарэе...
Унукі
Унуку
Успамінала дзяўчынанька
Учора
Фіранкі
*** Хай віруюць сьнегапады...
*** Хай славіцца наш беларускі род...
Хвалі жытнія аж да сяла
Хлеб
*** Хлопчык маленькі, ты быццам сьвітаньне...
Хмары
*** Хоць душа твая гордая ў ранах...
*** Хрыстос васкрос, і сьвет прачнуўся...
*** Хрыстос за людзей свае мукі прыняў...
*** Хто сьцінае дубы і хвоі...
*** Хтось адыходзіць ад нас назаўсёды...
*** Ціха ад дрэваў лёг цень на страху...
*** Цішыня. Толькі месяц двурогі...
Цуд
*** Цягнуцца ў неба таполі...
*** Цячэ ў крыві ня дух слабы і прэсны...
Чайкі
*** Чало у поце, далоні – ў працы...
*** Чаму ж вы ня пойдзеце на кампраміс?..
Час
Час зубамі клацае ў застрэшшы
*** Час імчыцца...
*** Час на крылах ракеты ўзьляцеў...
*** Час невясёлы, лёс такі прэсны...
*** Час, бы нітка льняная, прадзецца...
Чмель
*** Чуеш, браце?..
Чужыне
Чужыя хвоі
Чысьціня
Шлях
*** Што ж табе, Унуку, я ў спадчыну дам...
*** Я ад зямелькі крыльлем адштурхнуся...
*** Я ганаруся з асваеньня неба...
*** Я з вамі ў няволі, я з вамі усьцяж...
Я знаю
*** Я ідалам ні дарам, ні за грошы...
Я не сама
Я не сьпяшаюся
Я ня буду
*** Я сёньня забытая ўсімі, адна...
*** Я сьмела прайшла праз нажы і крыжы...
*** Я сэрца ўздым...
Явар зь ветрам хіліўся
Як бацька чакае сыноў...
Як вернае сэрца
*** Як прадзед мой зярнё ў сявеньцы...
Янычары
Яшчэ ня час...
Дзяды
Дзяўчына
Ноч
За прасьніцай
Вячэрняя містэрыя
Лён
Бабулька
Краіне
Дываны
Навучыла маці
Маладыя крыльлі
Тры дарогі
Не зязюлька куе
Жнівом
Мой лён і сны
Дзявочае сэрца
Крыльлем віхор
Ужо даволі
Нішто так ня міла
Вясельле
Песьня
Калісьці
На начлезе
Маё сэрца
Маці
Толькі вецер
Млын
Нёмне
Раніца
Беларуска
На струнах Вэлтавы
Спатканьне
Над празорай крыніцай
Над рэчкаю
Родная мова
Нехта ноччу
Ня веру
Зімою
Чужына
Мой родны кут
Залаціста ўсьмяхаюцца далі
Было сьвята
Места
Вясна
Мінулыя дні
Вецер вербаю калыша
Думы
Сыплецца лісьце
Зорка
На чужыне
Хачу бачыць
Там толькі
На шаўковых лугох
*** Дзеду, дзеду, саколіку, выплеці мне пастолікі...
Ня суніме
Майму сыночку
Князь Усяслаў Чарадзей
Пакінь, пакінь вецер
Вясна
*** Уздымам сэрц нашых шуміць Белавежа...
Краю мой
Лятуць гусі
Сыплюцца сьлёзы
Як хмарны дзень
Нейк сумна
Вышыла восень
Калыханка
Малюе восень
Вее вецер
*** Недруг шляхі нам да сонца закрыў...
Пара коней
*** Сэрца, зямля мая, ніва ўраджайная...
Сэрцайка згубіла
Хачу
Краіне
Думы мае, думы
Астры
Пасей палоску
Вечар пад Прагаю
Гэй з-пад рук
Хрызантэмы
*** У ночы тужліва-бяззорныя...
Танцуе дождж
О, Краіна
*** Маю душу ў спакоі пакінь...
Белы парус
Восень
Іду паволі
Цягнікі і рэкі
Адказ
Выйшлі сёньня
Не кранай
Пажары
Дуды
На могілках
Ня жаль
Над Зэльвянкай
Арол
Старажытная сага
Блудны сын
*** Душа мая...
Залатая сонца калясьніца
Мары
*** Блукаю сёньня па родным краю...
Дзед
Запяі мне песьню
Бацька мой
Хата
*** Апяклі мяне росы раньнія...
Доля не кунежыла мяне
У буру
*** Туманныя хмары прыкрылі сьвітаньне...
*** Бы у жнівень сухі, смага мучыць мяне...
*** Надходзіць зноў туманны час...
*** Іду супроць долі свае нецьвяроза...
*** Забалела падбітае сэрца...
На прадзедаў зямлі
*** Будзь здаровы, далёкі мой Краю...
Непасланаму
*** Крывёй напоўніліся поймы рэк...
Кахаць
*** Ўставала сонца, як хвост паўліні...
*** Плача ноч сузор’ямi...
Чайка
На магілу З. К.
*** За Урал ўпала сонца, бы зарава...
Замерзлымі пальцамі
*** Не чакай у трывожным бяссоньні...
*** Трапечацца сэрца ў путах...
*** Недзе там, паміж дрэваў крылатых...
*** Вязьніцы і краты, кайданы і дрот...
Да цябе
Блаславеньне
*** І зноў ты выходзіш, на’т боль перамог...
*** Зноў ціха навокал...
*** Адзінай мэты не зракуся...
Ці праўда?
*** Даль халодным Уралам сінее...
*** Вы і я – гэта словы і словы...
*** Між белых камлёў захісталася сьмерць...
*** Мой мілы, не пішы мне болей...
*** Вецер думы навеяў аб полі...
*** Я сустрэлася зь сябрамі не на балі...
*** Лёгкакрылы, задуманы вечар...
*** Мне здавалася ты – гэта грэчаскі міт...
*** Ах, шчасьце наша – шчасьце без сустрэчы!..
*** Тваё сьвята...
*** У вачах тваіх, дзіўны неспакой...
*** Помню Прагу, вясьняныя сьвяты...
*** Дзеля нас годы, драты і далі...
*** Хрыстос уваскрос!..
*** Адзінока іду ў нязнанае...
*** Дзіця маё, як Край наш, дарагое...
*** О Беларусь, мой край стары і слаўны...
Эгіпет? Эгіпет!
*** Зьвініць песьня запозьненым шчасьцем...
*** Не пазнаю цябе, мой Краю...
*** Мне не ўдалося узьляцець пад неба...
Хто?
*** Мне несьці крыж і ўпасьці з крыжам...
*** Неба сягоньня цьвіло, быццам мак...
*** Вымыў дожджык вербам косы над ракою...
Ягады
Жалейка
*** Едзем ноччу, а сьнег, як дым...
*** Дзень яшчэ дагарэць не пасьпеў...
*** Іду адна, а прада мною – ноч...
*** Прыпала сонца прагнымі губамі...
*** Усю ноч аж да ранка...
*** Сутоньне шаўковую нітку прадзе...
Зямля
*** Сягоньня сонца ткала дываны...
*** Вецер да Нёмнавай сіні прыпаў...
Зь мінулага
*** На магілах ня сеюць пшаніцы...
*** Ты – пан зямлі, я – пан свайго сумленьня...
*** Звычайны дзень, шляхі і раздарожжы...
Заблудзіць бы...
*** Добры дзень, дарагая, харошая...
Зубры
*** Іншы бохан ляжыць пад абрусам...
Скарына
Зіма
Моладзі
Маці
*** Такая цішыня, што лісьце не шапоча...
Зялёны баль
*** Маці мая сялянская...
Акварэль
Максіму Танку
*** Не бярозаю і не калінаю...
Час
Гудзевічы
Мая мова
Буслы
*** Кажуць, што праўды няма на сьвеце...
Зла няма
*** Час пазрывае галіны з камля...
*** У жыцьці ў цябе ўдараў нямала...
*** Лёт намечаны сэрцам, накрэсьлены словам...
*** Імя Тваё – як паветра глыток...
*** Мой род стары – як вырубаны лес...
*** Зноў сьцюдзёнае шэрае раньне...
*** Ноч апусьцілася крыльлямі чорнымі...
*** Зноў мароз, узьнялася мяцеліца...
Жыровічы
*** Цішыня, я крыху ў задуменьні...
*** Зашчымела мне сэрца ў грудзёх...
*** Памутнелыя вочы ў тузе...
*** Шукаючы звонкай бунтарнай паэзіі...
*** За вокнамі гасьне дзень...
2009–2020. Беларусь, Менск.