RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Łarysa Hienijuš
Vieršy
  Kolkaść: 705
 Usie katehoryi    
 Sartyroŭka pa alfabetu     Sartyroŭka pa hadach    Sartyroŭka pa rejtynhu
 Usie hody    Biaz hoda     1935   1936   1937   1938   1939   1940   1941   1942   1942-1945   1943   1944   1947   1948   1950   1953   1954   1955   1956   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1971   1978   1979   1980   1981   1982   1983  
 Usie 
A
B
C
Č
D
E
F
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
P
R
S
Ś
Š
T
U
Ŭ
V
Z
Ź
Ž
Na šaŭkovych łuhoch
*** Słovam ci zatojenym maŭčańniem...
Nia sunimie
Sałaviejka
*** Znoŭ maroz, uźniałasia miaciełica...
*** Prypała sonca prahnymi hubami...
*** Na soniečnych honiach...
Niejk sumna
*** Hetki son, bolem nat nie razbudžany...
Biassońnie
*** Pakul až śmierć mnie nie zakryje vočy...
Viasna
Kałambina
*** Moj śmieły ŭźlot da sonca z nočy...
Ziaziulka
Kniaź Usiasłaŭ Čaradziej
Na sutońni
*** Vočy maje poŭnyja žyvoj krasy...
*** Serca, ziamla maja, niva ŭradžajnaja...
U Vilni
Matula
Dumy maje, dumy
Arły nie pakidajuć hniozd
Hej z-pad ruk
*** Zhasaje dzień, ja pa ziamłi stupaju...
*** Mova maja pałymianaja...
Dola
*** U vačach tvaich, dziŭny niespakoj...
Vosień
*** My, jak zubry...
Astry
*** Budź zdarovy, daloki moj Kraju...
Vierabiej
Chryzantemy
*** U zabyćci...
Tancuje doždž
*** Mnie nia śpicca. Znoŭ noč biez spahady...
*** Dobry dzień, darahaja, charošaja...
*** Na prypiečku murłyča kot...
Maluje vosień
*** Pralaciełi hady z razłukaju...
Žniaja
*** Čas nieviasioły, los taki presny...
Na mohiłkach
*** Z samych junych dziavočych hadoŭ...
*** Čas na kryłach rakiety ŭźlacieŭ...
O, Kraina
*** Ja ad ziamielki kryllem adšturchnusia...
*** Lepš nia kłič u śviet mianie z saboju...
Adkaz
*** Na dvary stynie poźniaja vosień...
Vola
Chata
Bieły son
*** Błukaju siońnia pa rodnym kraju...
*** Nad majoj hałavoj pralaciać samaloty...
*** Vy chočacie znoŭku mianie pakaryć...
Adna
*** Mnie zdavałasia ty – heta hrečaski mit...
Baćka moj
*** Tvajo śviata...
Staražytnaja saha
*** Zabaleła padbitaje serca...
Pievień
*** Duša maja...
*** Chtoś adychodzić ad nas nazaŭsiody...
Załataja sonca kalaśnica
*** Pieśniaŭ chočacie ščyrych...
*** Łipień pčołami hudzie soładka...
*** Žyćcio – nia hruška na viarbie...
*** Nieba siahońnia ćviło, byccam mak...
Zelva
*** Pa haścincy, kapytami ŭbitym...
*** Śnieh lažyć vokał surovy i bieły...
*** Vymyŭ doždžyk vierbam kosy nad rakoju...
*** Rukoju čornaj chtość kranuŭsia kryllaŭ...
*** Znoŭ viatry ciahnuć pieśniu svaju...
*** Jedziem nočču, a śnieh, jak dym...
Pa-biełarusku
*** Mocny duch naš – darahoje rečyva...
*** Dzień jašče dahareć nie paśpieŭ...
*** Dzień siniałoby stukaje ŭ vakno...
Tam...
*** Idu adna, a prada mnoju – noč...
Paziachaje ranica vietrykam niavyspanym
Dziavočyja dumki
Moj rod
Voŭčyja zuby
Oj, pajdu
*** Čuješ, bracie?..
*** Usiu noč až da ranka...
*** Imia tvajo ŭ dni pakutna-niavolnyja...
*** Sutońnie šaŭkovuju nitku pradzie...
*** By u žnivień suchi, smaha mučyć mianie...
Dobraj ranicy, Aleś!
Ziamla
Nie hladzi na mianie sumnym pozirkam
*** Na mahiłach nia siejuć pšanicy...
Firanki
Čas
U časy vojnaŭ na našaj ziamłi
*** Siahońnia sonca tkała dyvany...
Jefrasińnia Połackaja
Asieńni
*** U žyćci, by ŭ pahodzie, nierazhadany los...
*** Viecier da Niomnavaj sini prypaŭ...
Leŭ
*** Zhinajučysia lohieńka pad viodrami...
*** Zvyčajny dzień, šlachi i razdarožžy...
*** Sumna siahońnia...
*** Navokał śnieh, by sivizna na skroniach...
Skaryna
*** Nie zatrymać ciabie, viasna, ŭ dałoniach...
Ziamla
Zabłudzić by...
Praciahłaść
*** Inšy bochan lažyć pad abrusam...
*** Siarod chałujoŭ i duchoŭnych kalekaŭ...
*** Z hrazi śmiardziučaj jaje biarłoha...
Nia sumujcie
*** Kraina lubaja, nia płač ślaźmi kryvavymi...
Zima
*** Ja z vami ŭ niavołi, ja z vami uściaž...
Zubry
*** Idu suproć dołi svaje niećviaroza...
*** Niedruh šlachi nam da sonca zakryŭ...
Unuki
Busły
*** Ni ŭ bahaćci viałikim, ni ŭ biednaści...
Maci
Śviaty Viečar
Zialony bal
Rańnija dumki kala vioski
*** Maci maja sialanskaja...
Nad starymi drukavanymi knihami
*** My paety...
*** Viecier schapiŭ ŭžo asieńniuju pražu...
*** Takaja cišynia, što łiście nie šapoča...
Janyčary
*** Zavirucha. Ściuža. Viecier haspadaryć...
*** Kažuć, što praŭdy niama na śviecie...
Vierasień
*** Tak mnoha viedaŭ, mudraści na śviecie...
Maja mova
*** Kab biarozu hetak ścinałi...
Pakažy darohu
*** Nie biarozaju i nie kałinaju...
*** Noč hłuchaja naŭkoł, ciemień serca tryvožyć...
*** Čas pazryvaje hałiny z kamla...
*** Para pierakaciłasia za poŭnač...
*** Dzieś pad drevami poŭnačču ciomnaj...
Kałiści
Bratom pałonnym
*** Prydzi ka mnie, jak dana Boham...
Moładzi
Chleb
Hudzievičy
Niepasłanamu
*** Dzicia majo, jak Kraj naš, darahoje...
Les
Zła niama
*** Ty maładość prypaminaješ niečym...
*** Zaščymieła mnie serca ŭ hrudzioch...
Saroka
*** Ja hanarusia z asvajeńnia nieba...
*** Adzinaj mety nie zrakusia...
Načnaja akvarel
Hraviurka
Barazna
*** Śnieh razasłaŭsia šyrokim abrusam...
*** Niedzie tam, pamiž drevaŭ kryłatych...
Raźvitalna zapłakała vosień
*** Vobłik siołaŭ, rodny prypyn...
*** Kraj moj luby, ptuška padbitaja...
Bratnija ruki
*** Siratłiva ŭzirajecca topal...
Mnie ŭsio adno
*** Kałi kranie nas złosny los surovaj łapaj...
Viasielle
Skažy
Baraviki
*** Kryvioj napoŭniłisia pojmy rek...
*** Miesiac reža nieba na barozny...
Zubry
Maładzik
*** Šukajučy zvonkaj buntarnaj paezii...
Nad narodam ŭsie čužyja bosy
Miedźviadziova farba
Dzied
Pamiać
*** Vychodžu nad Nioman pad klokat busłoŭ...
*** Biełaruś maja jasnaja, siniaja kazka...
*** Strach – za praŭdu kinucca ŭ boj...
*** Stuknuła sonca ab śnieh hałavoj...
*** I znoŭ ty vychodziš, nat bol pieramoh...
Chmary
*** U žyćci dobraje i pahanaje...
*** Jdu pa Miensku, nidzie svajoj movy nia čuju...
Viecier hojdaje
Pieśniaram
Čužynie
*** Nie sumuju, što pustaja žmienia...
Čas
Pachod
*** Ź biełaruskaj tuhoju ŭ sercy...
Čajka
*** Kachać – ja ciabie nie kachaju...
Pavučok
Kryłataść
*** Dziedu, dziedu, sakołiku, vypleci mnie pastołiki...
Zabyty abraz
*** Ad mocnaha vietru pavievu...
*** Zašumieła ŭ zadumnym lesie...
Niva
Partyzany
*** Adźvinieła kałośsie...
*** Znoŭ cicha navokał...
*** Mnie patrebny bor stary sasnovy...
*** U čystym połi złosnaja zavieja...
*** Topčucca koni teŭtonaŭ...
Sonca
*** Siabroŭki, siabry darahija mai...
Žyrovičy
*** O, rodny kut, ziamielka miłych pradziedaŭ!..
*** Ja serca ŭzdym...
Dyvan
*** Noč apuściłasia kryllami čornymi...
Na mahiłu Z. K.
*** Zabrałi nam movu ziamłi našaj miłaj...
Čmiel
*** Mudraść śpiełuju sivych viakoŭ...
Para koniej
*** Nie aŭtobusam vypadkovym...
*** Zmahajeśsia ź ciemraju, dyk i žyvieš...
*** Žyć by na adnasielłi...
*** Staić moŭčki Kałoža ŭ šery doždž, ŭ bieły śnieh...
*** Choć duša tvaja hordaja ŭ ranach...
Hniozdy
*** Miž biełych kamloŭ zachistałasia śmierć...
*** Zichacić za ścianoju čarotaŭ...
*** My doŭha hladziełi na kraj naš praź ślozy...
*** Śnieh płastom. Paimčałisia sani...
Ja nie sama
*** Stoma dnia, blask vačej maich sumny...
Šlach
Žyta
*** Dumy – koni maje varanyja...
*** Maju dušu ŭ spakoi pakiń...
Busły
*** Užo haśnie dzień, ja pa ziamłi stupaju...
*** Za Urał ŭpała sonca, by zarava...
*** Mnie nieści kryž i ŭpaści z kryžam...
Kapusta
Haścina
Kałychanka
*** Nia traktaram, što ahłušalnym hułam...
Ź minułaha
*** Napłastavańnie projdzienych hadoŭ...
*** Prapłyłi chmary sšyraka i ŭzdoŭž...
*** Pamutniełyja vočy ŭ tuzie...
*** Adnolkavy mnie časta śnicca son...
*** Viaźnicy i kraty, kajdany i drot...
Vierš
*** Prachodžu. Navokał zmahańnia ślady...
*** Raźłisia, mova, jak mora...
Noč
*** Promień sonca nutro pałasnuŭ...
*** Daražeńkija, błizkija, rodnyja...
*** Dabro ŭ žyćci – jak pieramoha...
Dva rechi
Akvarel
Miensk
Žaŭruk
Smaha
*** Hadavałi i prałi matułi...
*** Ja sustrełasia ź siabrami nie na bałi...
Łisička
Vaviorka
*** Hartavany pracoŭnymi dniami...
Sercajka zhubiła
Javar ź vietram chiłiŭsia
*** Cišynia. Tolki miesiac dvurohi...
*** Tut daroha biažyć praz pałi...
Skarby słoŭ
*** Kolki dum maich ni raskułačvałi...
*** Vyzvalajecca tysiačy hod...
Błasłavieńnie
Krynicy
*** Baćkaŭščyna, ziamla darahaja...
*** Maŭčyć ziamla, maŭčać u joj mahiły...
Kir
*** Nam maryć naležyć tady, kałi marycca...
*** Nia płačcie nad maim kryłom...
U viečnaść
Synu ŭ Biełastok
Viečar pad Prahaju
Viciebsk
Dremle viečar u cichaj dubrovie
*** Śvišča viecier ašaleła, vostra...
Chvałi žytnija až da siała
*** Płača noč suzorjami...
*** Žyćcio majo – sok biełastvolnych biarozaŭ...
Kazułi
*** Na zory hladzieć niemahčyma...
*** U nočy tužłiva-biazzornyja...
Lot
Kusočak nieba
*** Rozna byvaje...
*** Ranica, jak maryva. Travy u rasie...
Žyrovičy
*** Nie lublu ja pisać ab vajnie...
Da ciabie
Ziamla
*** Nie zhinaj mianie, ja nie sahnusia...
Młyn
*** Čało u pocie, dałoni – ŭ pracy...
Ja nia budu
*** Ažno prypalvaje sonca ź niabios...
*** Los moj pakutny i viek moj daŭhi...
Na koniach
Sialanka ja
Pasiej pałosku
Viečaram
Vajnoj
*** Za voknami haśnie dzień...
*** Ŭstavała sonca, jak chvost paŭłini...
*** Sonca ŭ błakicie sumuje i ciešyć...
Na kańkach
Jak baćka čakaje synoŭ...
Novy Hod
Błudny syn
Piatru Kłimuku
Udar
U siołach daŭno nie praduć
*** Soniejka ŭ niebie i viecier-huślar...
*** Siońnia nia vabić zacišša śviatyni...
*** Chrystos vaskros, i śviet pračnuŭsia...
*** Vy i ja – heta słovy i słovy...
*** Tolki čystyja sercy piajuć...
*** U hory ja nad tvaimi ranami...
Krainie
*** Prylacieła sinička pad małoje vakno...
Dziady
*** Zima. Maroz kusajecca...
*** Na mozh kitajcy kapałi vadoju...
Bratu
Biełarusy
Zapiai mnie pieśniu
*** Ziamla maja lubaja, dzień moj i noč...
Žyć
Voŭpa
*** Źvinić pieśnia zapoźnienym ščaściem...
*** Z pałudnia ŭžo. Chałodnyja pramieńni...
Hod i jaho rod
Viečar žyćcia
Viečar
Aroł
Luty
Čužyja chvoi
*** U kožnaha zara svaich nadziej...
Śled na ziamłi
*** U žyćci ŭ ciabie ŭdaraŭ niamała...
*** Viecier sarvaŭ z dreŭ apošniaje łiście...
*** Nie čakaj u tryvožnym biassońni...
*** Vierny budź słovu...
*** Łuh prajści i noh nie namačyć...
Nia žal
*** Vieršy maje, zachavanyja...
Bratu R.
*** Na vietraziach kryllaŭ z šyrokim razmacham...
*** Žyćcio biaz bolu nie prajści...
*** Razburany hromam, raźviejany vietram...
Sustreča
Dzied
*** Za vaknom u sutońni...
Maja krynica
*** Noč dyša ciažka, kanaje nibyta...
*** Tvary rodnyja, biełaruskija...
*** O Biełaruś, moj kraj stary i słaŭny...
*** Biełaruś maja ŭ nakvieci pyšnaj...
Tarzan
Pieśnia
Miaciełica
U buru
Syn i matula
U asieńni dzień
*** Ciače ŭ kryvi nia duch słaby i presny...
*** Cicha ad drevaŭ loh cień na strachu...
*** Hnany choładam, hnany vietram...
*** Kupała, ty ź ciemry nas vioŭ da śviatła...
*** Trapiečacca serca ŭ putach...
My – narod
Ciahniki i reki
*** Pamior paet siahońnia cichaj nočču...
Udaryŭ viecier
*** Ziamla nia śpić, ziamla jašče žyvaja...
*** Nie chaču być doma emihrantam!..
*** Buduju dom-pałac sabie nia z hłiny...
*** A viasna žyćciadajnaja, družnaja...
Ehipiet? Ehipiet!
Biełaruś
Kvołaść
*** Cišynia, ja krychu ŭ zadumieńni...
*** Mnie nie ŭdałosia uźlacieć pad nieba...
*** O, akupanty, žach narodnych muk!..
Varona
Son
Kvołaj kraskaj
Kłič Pahoni
U nas
Cud
*** U nieba ŭpierłisia...
*** Što ž tabie, Unuku, ja ŭ spadčynu dam...
*** Biełaruś maju znoŭ zakavałi...
*** Rańni doždyk krapaje, krapaje...
Ci praŭda?
Zamierzłymi palcami
Vieje viecier
*** Ja idałam ni daram, ni za hrošy...
Dźvie maci
Zabejdzie-Sumickamu
*** Užo daŭno adabraŭ tamahaŭki...
*** Nia traktaram hrymučym i niačułym...
Viecier nivy kałyša
Čyścinia
*** Ciahnucca ŭ nieba tapołi...
*** Pad našym niebam čystym i sinim...
Chto?
*** Dola kidała mnoju, jak miačykam...
Zajka
Ranica
Zahad
Piać synoŭ
Koni
Bjuć chvałi prybojem
Leki
*** Zžyłasia ź ziamloju, u drevy ŭrasła...
*** Pierastań, nie truci mianie jadam...
*** Błahasłavienny kutočak spakojny...
*** Dal chałodnym Urałam sinieje...
Nia znaju
Chaču
*** Sonca. Nadziejny i praviedny šlach...
Dziadok
*** Dałi tabie niamała čarak...
*** Biełapiennaje drevaŭ kvitnieńnie...
Buduju dom
Unuku
Dom dziacinstva
*** Nia tannaść napievaŭ čužych, učarašnich...
*** Nie paznaju ciabie, moj Kraju...
*** Tryvoha u sercy, žyćcio zamiraje...
Ptuški i Michaśka
Žanočy kłopat
Jość kraj adzin
Na pradziedaŭ ziamłi
Viecier
Jašče nia čas...
Vyraj małady
*** Jdu šlachami krutymi...
Dvaccać piać hod
Prabač
*** Chrystos uvaskros!..
Idu pavołi
*** Zaćvitajuć čaromchaju viosny...
Bratu A. na mahiłku
Žnivom
*** Havaryć pa-biełarusku – heta modna...
*** Ja siońnia zabytaja ŭsimi, adna...
Maroz
Moj lon i sny
Knižka
Zubr-adziniec
*** Siońnia ab ściežkach nialohkaj dołi...
Nie ziaziulka kuje
Ź minułaha
*** Prajšłi hody i bury...
Kuračka
Majo serca
*** Znoŭ pa šyfiery doždž bubnić...
Nad Zelviankaj
Tolki viecier
Maksimu Tanku
*** Krutavata ciahniecca daroha...
La čužych varot
Maci
Maładość i staraść
*** Nada mnoju lahłi tumany...
Ništo tak nia miła
Purha
Synu
*** Pomniu Prahu, viaśnianyja śviaty...
Pieśnia
Na načlezie
Pažary
*** Pasadziła dreŭca na čužym zahonie...
Mahiła
Nad prazoraj krynicaj
Z moładździu
Spatkańnie
*** Tryvoha. Stukoča serca...
*** Chrystos za ludziej svaje muki pryniaŭ...
Paety
Biełaruska
Vosień
*** Pieśnia karonaj na hołaŭ lahła...
*** Ty ziamla, majho baćki ziamla...
Na strunach Vełtavy
*** Ty – pan ziamłi, ja – pan svajho sumleńnia...
*** Jak pradzied moj ziarnio ŭ siavieńcy...
Busieł
Ranica
*** Čas, by nitka lnianaja, pradziecca...
Majoj pieśni
Niomnie
*** Lot namiečany sercam, nakreśleny słovam...
*** Užo ŭ maim žyćci i viečareje...
Boža...
Rodnaja mova
Zavieja
*** Pierad vačyma nieba i pole...
Nad rečkaju
Ja znaju
*** Pievień-pryhažun siadzić na płocie...
Nia vieru
Niechta nočču
Nie kranaj
*** Ślaźmi daždžy zmyłi dziavočy moj śled...
Brat moj A.
Załacista ŭśmiachajucca dałi
Viečarovaja pieśnia
Syplecca łiście
*** Navokał usio, što tak sercu niamiła...
*** Napisana kryvioju i piarom...
Uspaminała dziaŭčynańka
Čužyna
*** Praleska raskryłasia ŭ žmieni...
*** Idu skroź zialonyja šołachi dreŭ...
*** Kałi baču lutuju niapraŭdu...
Zimoju
Nioman
*** Moj miły chłopčyk, łist tvoj atrymała...
Pra kata i košku
Miesta
Damoŭ
Na varcie
Viasna
*** Moj rod stary – jak vyrubany les...
Žal...
Minułyja dni
Tost
*** Siońnia na płasie rodnaja mova...
Moj rodny kut
Paet
*** Ja śmieła prajšła praz nažy i kryžy...
Moładzi
*** Adzinoka idu ŭ niaznanaje...
*** Vola – nia toje, što ruki raźviažuć...
Kachać
Bieły parus
*** Maćniejuć kryły ŭ baraćbie...
Serca
*** Znoŭ basonač idu pa rasie...
*** Chto ścinaje duby i chvoi...
*** Zakružyłasia łiście...
*** Budźcie z pahodaj, mirnyja dni...
Doŭh
*** Z bolu naroda...
*** Apošni dotyk ruk na tvary čuju...
Duby
Zakon čałaviečy
U babułi
*** Rozna byvaje ŭ žyćci i ŭ połi...
Dola nie kuniežyła mianie
*** Imia Tvajo – jak pavietra hłytok...
Jak viernaje serca
Ściežka
*** Matčynaj movy, bahataj i słaŭnaj...
*** Žyćcio ŭskałychnuła mnie vodhulle dum...
*** Narod naš – Chrystos, varty viery i cudu...
Naš ściah
*** Dziela nas hody, draty i dałi...
*** Vostry bol pranizaŭ navakolle...
Dudy
Bratu R.
U sercy nadzieja, jak promni
Nie prašu!
*** Na ziamielcy majoj chaču vyraści drevam...
*** Siońnia miesiac, rahaty i hrešny...
Abłoki
*** Nada mnoju stol z došak i belek...
*** Maładość – maja pieśnia i siła...
Mova maja
*** O, zły susied, apamiatajsia ŭrešcie...
Kozačka, babula i ŭnučka
Čas zubami kłacaje ŭ zastreššy
Dzie ty, kut daloki?..
*** Sytaść, sytaść – žyviołaŭ meta...
M. A.
Torbačka
Śviaty Viečar
Vyjšłi siońnia
*** Loh śvitańniem na stoł...
Byvaj
*** Moj miły, nie pišy mnie bolej...
*** Nie chaču być tvajoju žonkaju...
Try darohi
*** Apiakłi mianie rosy rańnija...
Čajki
Dziady
U chviłinu bolu
Za praśnicaj
*** Kroŭ źbiažyć rabinami na vusny...
*** Ziamla maja, ty – kniha niepračytana...
*** Čas imčycca...
Viačerniaja misteryja
Viaskovy dom
U pieśniach jość chleb
*** Chłopčyk maleńki, ty byccam śvitańnie...
Lon
*** Nieŭmiručaść daŭnich pakaleńniaŭ...
*** Surovy čas. Staju adna...
Ranica
Noč
Kastuś Kałinoŭski
*** Błahasłavienny kraj naš ad azioraŭ sini...
Dziaŭčyna
*** Piaro majo, ciažkoje ad adčaju...
Hdzie radaść?
Navučyła maci
Krainie
Zamuž
*** Chaj virujuć śniehapady...
Kałi viecier
*** Lohkakryły, zadumany viečar...
Babulka
*** Možna serca žyvoje pakłaść na ahoń...
Dyvany
Mary
Učora
Maładyja krylłi
*** Słaviacca ludzi humannaściu spraŭ...
Kryllem vichor
*** Vam strach majoj prysutnaści?..
*** Zorami ŭsiejana, miesiacam zhorana...
Jahady
*** Soniečna...
Užo davołi
Barazna
*** Moładź nia śpić, nia ścišyć siała...
*** Ścichłi ŭschłipy surovych zaviej...
Dziavočaje serca
*** Biełarusy iduć, chleb svoj žytni niasuć...
*** Arłiny viedaju razmach...
Łastaŭka
Biełavieža
Les
Było śviata
*** Adna jość tolki ŭ śviecie Biełaruś...
Na bruku čužom
Dumy
Dzie błudziać sny
Tam tolki
*** Śviaty zapaviet ad pradaŭnich časoŭ...
*** Ravie purha, viatry ŭ tajzie paviskvajuć...
Panad Vełtavaju
*** Ach, ščaście naša – ščaście biez sustrečy!..
*** Uzdymam serc našych šumić Biełavieža...
*** Kałi nočču darohaj zaśniežanaj...
Viecier vierbaju kałyša
*** Tumannyja chmary prykryłi śvitańnie...
Zaŭtra
Chaču bačyć
*** Chaj słavicca naš biełaruski rod...
Kraju moj
*** Dzień u sumiotach sinich daharaje...
*** Znoŭ ściudzionaje šeraje rańnie...
Žalejka
*** Padkradajecca źniačeŭku strach...
Na čužynie
*** Idu svajoj siałibaj nieabžytaj...
*** Ajčyna – adviečnaje słova z hłybiń...
*** Zaźvinieła praciažnymi strunami...
Latuć husi
*** Jdu śladami dziadoŭ...
*** Čamu ž vy nia pojdziecie na kampramis?..
Busieł
Majmu synočku
*** Radaść, jak viecier...
Žmienia kałośsia ŭ pokuci
Syplucca ślozy
Moj dom
Tryvoha
Zorka
Ja nie śpiašajusia
Jak chmarny dzień
Stukačy
*** Na połi chleb raście i ziella šmat u połi...
Zachad
*** Viecier dumy naviejaŭ ab połi...
Vyšyła vosień
Kryłaty
Pakiń, pakiń viecier
*** Nadchodzić znoŭ tumanny čas...
Mały pierapynak
2009–2019. Biełaruś, Miensk.