РОДНЫЯ ВОБРАЗЫ Вобразы мілыя роднага краю,               
Смутак і радасьць мая!..
      
 
Якуб Колас
    Галоўная      Слоўнікі           Спасылкі      Аб сайце       Кірыліца      Łacinka    
Віктар Шніп
Кантэкстны тлумачальны слоўнік
Малако
1
         * * *
        
         малако гэта святло
         якое было ў росных травах
         а цяпер яно ў збане
         на стале як поўня на небе
         малако белае як пялёсткі рамонкаў
         і я люблю піць малако
         як вяртацца ў дзяцінства
         дзе ў небе Млечны Шлях
         як анёламі пралітае малако
         якое яны неслі сваім дзеткам
        
        1967. Квітнее сад. Са студні, што на загуменні, дастаю бляшанку з малаком. Назад у студню гучна падаюць кроплі вады, нібыта ідзе першы вясновы дождж. Бляшанка цяжкая і халодная, як шэры кавалак лёду, які застаўся ад зімы...
        
        
         * * *
        
         Сонна снег растае, як стухае святло,
         І сцякае вада ў каралеўства Было,
         У якім нашы намі пражытыя дні,
         Як у цемры чужой роднай вёскі агні,
        
         Што далёка, як тое, што ўчора было,
         Як патухлае зоркі ў Сусвеце святло,
         На якое глядзім, да якога ляцім,
         Нібы снег на агонь, нібы ў воблакі дым,
        
         І сцякае вада, як расплаўлены час,
         У якім мы былі, і няма ўжо там нас,
         І не будзе, як снегу, які растае,
         Як стухае святло...
        
        1972. Раніца. З бацькам пасу радоўку. Хочацца спаць. І я, прытуліўшыся да купіны, драмлю і слухаю, як каровы скубуць траву. Навокал духмяны цёплы туман, як малако...
        
        
         * * *
        
         Жывём, нібы забыўшыся, што мы
         Смяротныя, як снег сярод зімы
         Не ведае, што ўперадзе – вясна...
        
         І дзень праходзіць, нібы праз пясок
         Вада праходзіць. Ноч, як ля вакна
         Вялікі, чорны, ў зорках матылёк,
         Ляціць няведама адкуль, куды
         Праз час, дзе мы жывём, нібы лісты
         На райскім дрэве...
        
        1972. Прачынаюся ад голасу мамы: «Віця, сынок, я праспала.Ужо амаль пяць. Уставай... Дапаможаш даіць кароў...» Я хуценька апранаюся і іду за мамай праз восеньскую халадэчу да святла, якое льецца з сумнага ліхтара, што над дзвярыма кароўніка. Вяртаемся дамоў яшчэ зацямна. Мама задаволеная тым, што я дапамог ёй, а я – тым, што ўволю напіўся сырадою...
        
        
         * * *
        
         З самоты ўцякаеш, нібыта з палону,
         І тут жа, нібыта сабакі, сябры
         Цябе даганяюць, вяртаюць у зону
         Самоты, якая нібыта муры
        
         Паўзмрочнай кавярні, дзе зноў ты з сябрамі
         Гаркавую каву да раніцы п’еш,
         Пра шчасце гаворыш, махаеш рукамі,
         Нібыта праз дым цыгарэтны плывеш
        
         На вуліцу тую, дзе плача жанчына,
         Цябе ўспамінае і ў думках кляне
         Цябе аднаго, як сабачага сына,
         Які не прыходзіў даўно, нат у сне.
        
         І ты зноў з самоты ўцякаеш, і следам
         Ізноўку ідуць, як сабакі, сябры,
         І ты ўжо шкадуеш – няма пісталета,
         Каб абараніцца, ізноў у муры
        
         Паўзмрочнай кавярні вяртаешся ціха,
         Гаркавую каву, як смерць сваю, п’еш.
         А ў трубах цячэ, нібы воля, Няміга,
         І ты, як яна, чорных меж не прарвеш...
        
        1972. Амаль сярэдзіна лета. Гарачыня. З лёдасховішча, што каля піларамы, дапамагаю бацьку вазіць лёд на кароўнік, каб у бітонах не псавалася малако, пакуль яго не забяруць у Валожын на перапрацоўку. Едучы да кароўніка, усю дарогу з белых глыб лёду цурчыць вада, а над возам клубіцца пара. І, каб не было мне сумна, я ўяўляю сябе і бацьку на вяршыні гары, пакрытай лёдам...
        
        
         * * *
        
         Снягамі засыпаны сцежкі, пагоркі,
         Рачулкі святлыня схавана пад лёд...
         Гляджу на прастор, і мне сумна і горка,
         Бо я не хадзіў тут каторы ўжо год.
        
         І гэтай зімою, відаць, не збяруся,
         Каб хоць бы на тыдзень згубіцца ў снягах,
         У белых, у светлых снягах Беларусі,
         Нібыта ў сівых і завейных вяках...
        
        1974. У суседкі карова не доіцца, і яна кожную раніцу прыходзіць па нас за літр малака. Мама з цёткай на кухні падоўгу гавораць, і я ў другім пакоі, затаіўшы дыханне, слухаю іх размову. «У яго яшчэ малако на губах не абсохла, а ён ужо за дзеўкамі лётае...» – кажа суседка. Я на нейкі момант палохаюся, але, пачуўшы, што размова ідзе пра Сашку Балотніка, супакойваюся і міжволі праводжу даланёй па губах, нібы выціраю малако...
        
        
         * * *
        
         Дождж размые зямлю і каменне,
         Нібы зорак шчаслівых насенне,
         У траве заіскрыцца расою.
        
         І ты выйдзеш і глянеш на неба,
         Дзе аблокаў халоднае срэбра
         Будзе плыць, як твой лёс, над табою...
        
         Але дождж не сціхае, ён – смелы,
         І твой дом, нібы човен счарнелы,
         Ён змывае няспешна ў нябыт.
        
         І глядзіш ты з вакна на каменне,
         Што ў траве, нібы зорак насенне,
         Сніць нязводныя сны пра блакіт...
        
        1975. Кожны ранак па Пугачах ездзіць воз з біонамі – цётка Манька збірае ў калхоз малако. Мы здаём шэсць літраў. Часам меней, часам і больш. Малака для сям’і пакідаецца нямнога, але яго хапае. Некаторыя вяскоўцы здаюць разбаўленае вадой малако. Усе пра іх ведаюць, гавораць, але ніхто на іх не скардзіцца начальству...
        
        
         * * *
        
         Сцежкі пагубляліся ў траве.
         Праз азёры, поўныя святла,
         Восень жоўтым лісцем паплыла,
         Як па небе Млечны Шлях плыве.
        
         Холадна на беразе стаяць
         І ўглядацца мне ў сусвет вады...
         Як вятры, праз нас лятуць гады,
         І, як хвалі, побач нас шумяць.
        
        1976. Мінскі архітэктурна-будаўнічы тэхнікум. На вялікім перапынку з сябрамі -аднакурснікамі бяжым у гастраном, што праз вуліцу, купіць паесці. Выбар прадуктаў невялікі, але мы і не выбіраем – кожны раз бяром трохкутны пакет малака і булачку. І гэта ўвесь наш абед...
        
        
         * * *
        
         ...А сёння канчаецца нашае лета,
         Нібыта з арбіты сыходзіць планета,
         І лісце на дрэвах за міг абгарае,
         І сцежкі лісцё, як агонь, засыпае,
        
         І нам не вярнуцца ў зялёнае ўчора –
         Навокал лісцё, як чырвонае мора,
         І ў ім патанае і нашае лета,
         І ты на балконе ў начы з цыгарэтай,
        
         І я патанаю, каб заўтра з’явіцца
         І ў мора чырвонай лістоты ўлюбіцца
         І потым пісаць невясёлыя вершы
         Пра нашае сёння, нібыта быць першым,
        
         Хто сум зразумеў, што ў лістоце чырвонай
         Жыве і знікае, бы ў рэчцы сцюдзёнай
         Жыве і знікае і нашае лета,
         І срэбная стронга, як сэрца санета,
         Які мо напішацца некалі мною
         Пра гэтае лета, што ўжо за спіною...
        
        1994. Прывёз з горада маме некалькі пакетаў малака. «А навошта ты навёз гэтай хіміі!» – кажа мама, гледзячы на мае гасцінцы. «Другі раз не павязу!» – злуюся і хаваю пакеты ў халадзільнік. А мама, паглядзеўшы праз вакно на вуліцу, дзе з ночы ідзе красавіцкі дождж, ужо весялей: «Скора наша кароўка ацеліцца. Будзе смятанка, масла. Дзецям завязеш...»
        
        
         * * *
        
         Зноў дажджлівая восень размыла дарогі,
         І лістота зялёная змыта з кустоў.
         І здаецца, што ўжо засталося нямнога,
         Каб закончыўся свет і патоп надышоў.
        
         І гляджу я праз дождж, праз сваю адзіноту
         На свой край, дзе бясконца ўладараць дажджы,
         Дзе вятры, як пажар, раздзімаюць самоту
         І самотна святло выкіпае з душы.
        
         І дажджлівая восень мяне забівае
         Змрокам гэтым, які не разгоніш нічым.
         І ўжо неба над мной, як над мёртвым, спявае,
         І праходзіць усё, і знікае, як дым.
        
        1995. Карова на цяленні. І мама ўжо тыдзень кожную ноч па некалькі разоў устае і ходзіць у хлеў. І сёння хадзіла. «Павінна ацяліцца. Ужо тэрмін прайшоў. Пераносіць на трэці дзень. Відаць, бычочака прывядзе...» – кажа мама. Я слухаю і няспешна збіраюся ў Мінск. А тут бацька зайшоў у хату: «Ніна, ідзі! Карова целіцца!» Мама тут жа ўсхопліваецца з канапы і кліча мяне дапамагчы: «Хутчэй у паветцы бяры вяроўкі!» Забегшы ў паветку і схапіўшы абы папала якія вяроўкі, бягу за мамай у хлеў. «Прывязвай цяляці за ногі!» – камандуе, што рабіць, мама. Я спяшаюся, але рукі трасуцца і вяроўка падае на гной. Падымаю, зноў губляю. Мама злуецца і адбірае ў мяне вяроўку і сама прывязвае за ногі цяляці. Карова паслухмяна стаіць, час ад часу азіраецца на нас і махае хвастом. «Цягні!» – крычыць мама. Я цягну з усяе сілы, але нічога ў мяне не атрымоўваецца. «А дзе той бацька схаваўся! Толя, ідзі памагай!» – гукае бацьку мама. Мокрая вяроўка выслізгвае з маіх рук. Гляджу на далоні. Яны ў гнаі і ў крыві. «Стой, кароўка. Стой, мая харошая. А ты цягні!» – паўтарае мама. І я, як дзед, што цягнуў рэпку, недзе хвілін пятнаццаць мучыўся і мучыў карову, цягнучы з яе за ногі цялё. А бацька час ад часу падыходзіў да хлева і пытаўся: «Ну што там у вас? Ацялілася ці не?»
        
        
         * * *
        
         Цыбулю мама у вянкі пляце,
         Нібыта дочкам заплятае косы.
         Ёй чуецца ў задумнай немаце
         Гадоў забытых гоман шматгалосы...
        
        1997. Захварэў сын Максімка. Баліць горла. Трэба піць паранае малако, а ён не хоча. І я, паклікаўшы сына на кухню, сачыняю-прыдумляю яму новае лякарства: «Глядзі, Максімка, вось у кубку паранае малако. Я ў яго сыплю крышку соды, лыжачку мёду і лыжачку масла, і ў нас атрымоўваецца «Сонейка», якое лечыць горла». Максімка, уважліва паслухаўшы мяне, бярэ кубак і п’е лекі. І, відаць, яму яны спадабаліся, бо ўжо праз пару дзён, калі Максімка паправіўся, ён ужо сам проста прасіў: «Тата, зрабі мне з Веранікай “Сонейка”!»
        
        
         * * *
        
         ...І расцягнуўся цень за мной,
         Як павуціна ў павука,
         І сонца, поўнае расой,
         Глынула, як змяя, рака.
        
         І выйшла цемра з берагоў
         І затапіла траўны свет,
         Дзе ноч без маладых кастроў,
         Як недапісаны санет.
        
         І я ішоў праз цемнату,
         Нібы праз дождж, нібы праз снег,
         І абтрасаў з травы ваду,
         І чуў русалак плач і смех.
        
         І ноч была, як не была,
         І не канчалася зусім,
         І я ішоў на крык святла,
         Па-над якім змяіўся дым.
        
        2005. «Ніна, ты ўсё яшчэ трымаеш карову! А я збыла. Дзеці казу купілі, і мне са старым малака хапае. Загадай свайму хлапцу, хай і табе купіць...» – кажа цётка, сустрэўшыся на вуліцы. «Яшчэ чаго не хапала! Пакуль можам, будзем карову трымаць. А казінага малака я век не піла і не буду! – адказвае мама і звяртаецца да мяне: – Ты гані карову дахаты, а я схаджу да Зосі, пагляджу, што там за каза ў яе». Прыгнаўшы карову дамоў, я запытаўся ў бацькі: «А чаму б нам казу не купіць? Ад яе малако вельмі карыснае...» Бацька нічога не адказаў, а толькі засмяяўся...
        
        
         * * *
        
         Хата анямелая, сівая,
         З шэраю буслянкай, бы вянком,
         Вокнамі задумна пазірае,
         Склаўшы рукі на дзвярах замком.
        
        2008. Малочныя рэкі і кісельныя берагі... Дзе яны? У якіх краях? Калі быў малым хлапчуком, я ведаў адказ на гэтыя пытанні, а цяпер мяне больш хвалююць звычайныя рэкі і іх берагі, на якіх усё радзей можна знайсці месца, каб застацца аднаму і ні пра што не думаць...

Падабаецца     Не падабаецца
2009–2022. Беларусь, Менск.