RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Bijahrafija
        Maksim Bahdanovič naradziŭsia 27 łistapada 1891 hoda ŭ Miensku. Rańnija dziciačyja hady pravioŭ u Horadni (1892–1896), žyŭ i vučyŭsia ŭ Nižnim Noŭharadzie (1896–1908) i Jarasłaŭłi (1908–1916).
         Skončyŭ jurydyčny łicej ŭ Jarasłaŭłi i vosieńniu 1916 pierajechaŭ u Miensk.
         Ź vieraśnia 1916 pa luty 1917 hh. pracavaŭ sakratarom Mienskaj hubernskaj charčovaj kamisii.
         Pieršy drukavany tvor – aleharyčnaje apaviadańnie “Muzyka” (1907) napisany pad uździejańniem narodnaj tvorčaści. Rańnija vieršy – “Maje pieśni”, “Ź piesień biełaruskaha mužyka” i inš. Aŭtar cykłaŭ vieršaŭ “U začaravanym carstvie” (1909–1911), “Hałasy ajčyny” (1911), “Na cichim Dunai”; paem “Maksim i Mahdalena” (1915), “Stracim-lebiedź” (1916).
         Paetyčny zbornik “Vianok” (1913) padvioŭ vyniki tvorčaści paeta za 1909–1912 hady. Mnohija jaho vieršy pakładzieny na muzyku ci bytujuć jak narodnyja (“Pahonia”, “Zorka Venera”, “Słuckija tkalłi” i inš.) Pierakładaŭ tvory antyčnych aŭtaraŭ (Haracyj, Avidzij), vieršy F.Šylera, H.Hiejne, P.Verlena, A.Puškina, A.Majkova, M.Rozenhejma.
         U lutym 1917 h. ciažka chvory na suchoty vyjechaŭ u Jałtu, dzie i pamior 12 traŭnia 1917 h. Pachavany ŭ Jałcie.
2009–2020. Biełaruś, Miensk.