RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Bijahrafija
        Frańcišak Bahuševič naradziŭsia 21 sakavika 1840 h. u falvarku Śvirany (Vilenski kraj). Vučyŭsia ŭ Vilenskaj himnazii, u 1861 h. pastupiŭ na fizika-matematyčny fakultet Pieciarburhskaha Ŭniversiteta, vyklučany z 1-ha kursa za admovu pryniać novyja universitetskija praviły. Nastaŭničaŭ u Voranaŭskim rajonie.
         Braŭ udzieł u paŭstańni 1863 h. U Aŭhustoŭskich lasach byŭ paranieny.
         Z 1865 pa 1868 hh. vučyŭsia ŭ Niežynskim Jurydyčnym Łicei. Potym pracavaŭ sudovym śledčym ŭ Sumskaj, Branskaj, Čarnihaŭskaj huberniach. U 1884 h. pierajechaŭ u Vilniu, pracavaŭ advakatam sudovaj pałaty. Z 1898 h. žyŭ u Kušlanach (Smarhonski rajon).
         Pamior 28 krasavika 1900 h. Pachavany ŭ Župranach (Ašmianski rajon).
         F.Bahuševič zrabiŭ viałiki ŭpłyŭ na razvićcio biełaruskaj łitaratury kanca ChICh – pačatku ChCh st., uzbahaciŭ biełaruskuju łitaraturnuju movu. Aŭtar zbornikaŭ “Dudka biełaruskaja Macieja Buračka” (Krakaŭ, 1891), “Smyk biełaruski Symona Reŭki z-pad Barysava” (Poznań, 1894). Paet sialanskaha składu, tamu vobrazy mužyka ŭ jaho šmatłikich vieršach žyvyja i jarkija (“Kiepska budzie”, “U sudzie”, “U astrozie”, “Chreśbiny Macieja”, “Bałada”). Ale nie ŭsie jaho tvory zachavałisia. Tak zbornik “Biełaruskija apaviadańni Buračka”, padrychtavany da druku ŭ 1899 h. i zabaronieny cenzuraj, zhubiŭsia. Nieviadomym zastaŭsia i źmiest zbornika “Skrypka biełaruskaja”, jaki pavinien byŭ vyjści ŭ śviet paśla śmierci paeta. F.Bahuševič paraŭnoŭvajecca z takimi viałikimi postaciami jak F. Skaryna, K. Kałinoŭski, V. Dunin-Marcinkievič, Ciotka, M.Bahdanovič.
2009–2019. Biełaruś, Miensk.