RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Bijahrafija
        Anatol Sys naradziŭsia 26 kastryčnika 1959 h. u vioscy Haroškaŭ Rečyckaha rajonu Homielskaje vobłaści ŭ sialanskaj siami. Z 1967 vučyŭsia ŭ miascovaj pačatkovaj škole, potym u susiedniaj vioscy Bronnaje, dzie ŭ 1977 skončyŭ 10 klasaŭ.
         Z 1977 da 1982 vučyŭsia na addzialeńni ruskaj i biełaruskaj movy i łitaratury Homielskaha Dziaržaŭnaha Ŭniversiteta. Paśla zakančeńnia universiteta pryzvany ŭ armiju (słužyŭ na terytoryi Polščy).
         U 1984 pracavaŭ karespandentam rajonnaj hazety «Pieramoha kastryčnika» ŭ h. Vietka.
         U 1985 pierajechaŭ u Miensk, dzie pracuje staršym technikam Respubłikanskaha radyjotelecentra.
         Člen SP Biełarusi z 1988.
         Drukavacca pačaŭ jašče padčas vučoby ŭ škole ŭ rajonnaj hazecie «Dniaproviec». U hady vučoby va ŭniversitecie zredku dasyłaŭ paetyčnyja tvory ŭ «Homielskuju praŭdu», «Čyrvonuju zmienu». Rehularna drukujecca z 1986. Pieršy samastojny zbornik «Ahmień» (bibłijateka časopis «Maładosć») vyjšaŭ u śviet u 1988, kudy ŭvajšłi vieršy i dźvie paemy, napisanyja ŭ čas znachodžannia ŭ vojsku. Usio, što napisana da słužby ŭ vojsku, paet spałiŭ.
         U studenckija hady pisaŭ parodyi na siabroŭ i časta dekłamavaŭ ich na viečarynkach.
         U 1989 nadrukavany zbornik «Pan Les».
         A. Sys – paet ščyry, adkryty, emacyjanalny, patrabavalny da svajho paetyčnaha radka, nie cierpić pustazvonu i šeraści ŭ paezii. Tema asabistaha «ja» ŭ kantekscie sučasnaha adradžeńnia – najbolš błizkaja i aktualnaja ŭ paeta. U jaho baluča abvostrany pohlad na sučasnaść, dapytłivy pošuk vyjścia sa składanaha stanovišča, u jakim apynułasia biełaruskaja kultura ŭ apošni čas. Štodzionnaja karpatłivaja i biaźłitasnaja praca dušy nakiravana na pošuk novych łitaraturnych form i nietradycyjnaha samavyjaŭleńnia. Apošni čas jon piša mała. Adčuvaje ŭnutranuju patrebu i zakłik času zaniacca pierakładami, asensavać biełaruskuju łitaraturu ŭ śviatle suśvietnaje łitaratury.
         Žyŭ ŭ Miensku.
         Pamior u 2005 h.
        
         © sajt “Rodnyja vobrazy”.
        
         http://sys.knihi.com/ - sajt, pryśviečany Anatolu Sysu.
2009–2019. Biełaruś, Miensk.