RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Usievaład Ścieburaka
PRA AŬTARA
Fotaalbom
DAVIEDKA
Infarmacyja: Paet, piśmieńnik..
Hody žyćcia: nar. u 1981.
Miesca naradžeńnia: Žłobin.
BIJAHRAFIJA
Usievaład Ścieburaka naradziŭsia ŭ Žłobinie ŭ siami daktaroŭ. Pa baćku pachodzi z Zachodniaje Biełarusi, pa maci - z Uschodniaje. Skončyŭ himnaziju ŭ h. Vilejka, histaryčny fakultet BDPU ŭ Miensku. Pačaŭ drukavacca padčas navučańnia va universytecie. Vieršy źjaŭlałisia ŭ "Našaj Nivie", "Kuferku Vilenščyny", proza - ŭ "Dziejasłovie". Paśla zakančeńnia aśpirantury pracuje asistentam kafiedry historyi Biełarusi i pałitalohii BDTU.
LIRYKA
Vieršy
APAVIADAŃNI
Ab ovo
 
Verba volant?
 
Da zaŭtra
 
Dzień N
 
Zachavańnie paramietraŭ
 
Kryły
 
Łinija losu
 
Lutaŭskaja noč
 
Moj dom
 
Kim ja chaču stać paśla śmierci
 
albo Sačynieńnie na adviečnuju temu.
2009–2020. Biełaruś, Miensk.