RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Anatol Sys
PRA AŬTARA
Fotaalbom
DAVIEDKA
Infarmacyja: Paet..
Hody žyćcia: 1959–2005.
Miesca naradžeńnia: vioska Haroškaŭ Rečyckaha rajonu Homielskaje vobłaści.
BIJAHRAFIJA
Anatol Sys naradziŭsia 26 kastryčnika 1959 h. u vioscy Haroškaŭ Rečyckaha rajonu Homielskaje vobłaści ŭ sialanskaj siami. Z 1967 vučyŭsia ŭ miascovaj pačatkovaj škole, potym u susiedniaj vioscy Bronnaje, dzie ŭ 1977 skončyŭ 10 klasaŭ. Z 1977 da 1982 vučyŭsia na addzialeńni ruskaj i biełaruskaj movy i łitaratury Homielskaha Dziaržaŭnaha Ŭniversiteta. Paśla zakančeńnia universiteta pryzvany ŭ armiju (słužyŭ na terytoryi Polščy). U 1984 pracavaŭ karespandentam rajonnaj hazety «Pieramoha kastryčnika» ŭ h. Vietk... Čytać całkam
LIRYKA
Vieršy
Paemy
APAVIADAŃNI
Brukavanka
 
Voŭk
 
Nizka abarankaŭ
 
U šklanym sarkafahu
 
2009–2020. Biełaruś, Miensk.