RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Janka Kupała
Daviedka
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Biełaruskim partyzanam
 
Padniałasia Biełaruś. Artykuł
 
Biełaruskim partyzanam
 
Paŭstaŭ narod
 
Chłopčyk i lotčyk na vajnie
 
Hrabiežnik
 
Znoŭ budziem ščaście mieć i volu!
Padniałasia Biełaruś
Artykuł
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Biełaruskim partyzanam
Partyzany, partyzany,
      Biełaruskija syny!
Za niavolu, za kajdany
Režcie hitlercaŭ pahanych,
      Kab nia ŭskreśłi viek jany.
 
Na ruinach, papiałiščach,
      Na kryvavych ich śladach
Chaj hruhan ich kości łiča,
Na biasiedu sovaŭ kłiča
      Bal spraŭlać na ich kaściach.
 
Niachaj Hitleru-vampiru
      Klujuć serca, smokčuć kroŭ;
Syty byŭ ludskim jon žyram,
Pjany byŭ kryvavym viram, –
      Chaj ža hinie źvier źviaroŭ!
 
Vyrazaŭ jon starcam vočy,
      Rezaŭ matak i dziaciej,
Dzikaj zdańniu, pataročaj
Zasłaniaŭ dni čornaj nočaj, –
      Chaj ža hinie łichadziej!
 
Partyzany, partyzany,
      Biełaruskija syny!
Za niavolu, za kajdany
Režcie hitlercaŭ pahanych,
      Kab nia ŭskreśłi viek jany.
 
Kłiču vas ja na pabiedu,
      Chaj vam ščaściem śvieciać dni,
Vyrazajcie ludajedaŭ,
Kab nia stała ich i śledu
      Na śviatoj našaj ziamłi.
 
Cień zabitych matak, dzietak,
      Dziedaŭ vašych i baćkoŭ,
Akryvaŭleny paletak
Kłičuć mścić kryvava hetak,
      Jak nia mściłi ad viakoŭ.
 
Nie davajcie hadam siły
      Nad saboju raspaścierć,
Ryjcie zahadzia mahiły,
Vyryvajcie z žyvych žyły,
      Kroŭ za kroŭ, a śmierć za śmierć!
 
Partyzany, partyzany,
      Biełaruskija syny!
Za niavolu, za kajdany
Režcie hitlercaŭ pahanych,
      Kab nia ŭskreśłi viek jany.
 
Niachaj vaša pieramoha
      Nie kidaje vas nidzie,
Nie pužaje chaj tryvoha, –
Vaša čystaja daroha
      Da svabody daviadzie.
 
Vašy bitvy ŭvieś śviet bača,
      Bača Stałin rodny naš,
Jak fašystaŭ rod sabačy,
Ludarezaŭ zbrod śmiardziačy
      Niščyć naša varta-straž.
 
Tak ad niečyściaŭ ačyścim
      Našy nivy i lasy,
Fašystoŭskich psoŭ paniščym,
I schisnucca, jak kałiści,
      Dla nas našy kałasy.
 
Partyzany, partyzany,
      Biełaruskija syny!
Za niavolu, za kajdany
Režcie hitlercaŭ pahanych,
      Kab nia ŭskreśłi viek jany.
 
1941
 
 
 
 
Paŭstaŭ narod
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Chłopčyk i lotčyk na vajnie
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Hrabiežnik
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Znoŭ budziem ščaście mieć i volu!
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙   ∙
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.