RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki      Haścioŭnia      Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Poŭny rejtynh tvoraŭ
1 (70,0%) Juraś Pivunoŭ Žuravinavy smak pani Vosieni
2 (68,5%)
3 (64,5%) Juraś Pivunoŭ Travieński doždž
4 (56,5%) Raisa Baravikova Barbara Radzivił
5 (56,5%) Janka Kupała Šlacham žyćcia
6 (51,0%) Juraś Pivunoŭ Viaskovy vierasień
7 (43,8%) Aleh Minkin Słoŭničak rasiejska-biełaruskich adpaviednikaŭ
8 (43,8%) Natalla Arsieńnieva Siahońnia
9 (37,5%) Vasil Bykaŭ Novaja cyviłizacyja
10 (34,2%) Maksim Harecki U łazni
11 (34,2%) Juraś Pivunoŭ Nastalhija pa viečnaści
12 (34,2%) Jakub Kołas Novaja ziamla
13 (34,2%) Uładzimier Karatkievič Hrubaje i łaskavaje
14 (34,2%) Janka Kupała Son na kurhanie
15 (34,2%) Janka Kupała Na Dziady
16 (34,2%) Słavamir Adamovič Płavilščyki rasy
17 (34,2%) Maksim Harecki Strašnaja muzykava piesnia
18 (34,2%)
19 (34,2%) Maksim Harecki Cichaja płyń
20 (34,2%) Viktar Šnip Josć na Vałožynščynie vioska Puhačy
21 (34,2%) Natalla Arsieńnieva Pad sinim niebam
22 (34,2%) Łarysa Hienijuš Ad rodnych niŭ
23 (34,2%) Maksim Harecki Ruski
24 (34,2%) Janka Kupała Paŭłinka
25 (34,2%) Maksim Bahdanovič Vianok
26 (25,0%) Ludmiła Rubleŭskaja Pryhody myški Pik-Pik
27 (20,6%) Ciotka Michaśka
28 (20,6%) Aleś Piśmiankoŭ Płanida
29 (20,6%) Frańcišak Skaryna Pradmova da Psałtyra
30 (20,6%) Adam Hlobus Josć knihi, pračytanyja ŭ malenstvie
31 (20,6%) Maksim Bahdanovič Stracim-lebiedź
32 (20,6%) Maksim Harecki Ruń
33 (20,6%) Ludmiła Rubleŭskaja Kvietka vieranika
34 (20,6%) Ludmiła Rubleŭskaja Dom z draŭlanymi lvami
35 (20,6%) Michaś Kavyl Pad niebam Słuččyny kachanaj
36 (20,6%) Raisa Baravikova Sałamieja
37 (20,6%) Ludmiła Rubleŭskaja Piarscionak apošniaha impieratara
38 (20,6%) Juraś Pivunoŭ Pieršy skačok, abo Chryščeńnie niebam
39 (20,6%) Maksim Bahdanovič Muška-zielanuška j Kamaryk-nasaty tvaryk
40 (20,6%) Ciotka Skrypka biełaruskaja
41 (20,6%) Adam Hlobus sUčasniki
42 (20,6%) Maksim Tank Łistki kalendara
43 (20,6%) Maksim Bahdanovič Chto my takija?
44 (20,6%) Jakub Kołas Dryhva
45 (20,6%) Raisa Baravikova Viačera maniekienaŭ
46 (20,6%) Frańcišak Skaryna Pradmova da ŭsioj Bibłii
47 (20,6%) Maksim Harecki Smačny zajac
48 (20,6%) Juraś Pivunoŭ Doždž
49 (20,6%) Łarysa Hienijuš Na čabary nastojena
50 (20,6%) Frańcišak Bahuševič Dudka biełaruskaja
51 (20,6%) Vasil Bykaŭ Intehracyja
52 (20,6%) Jaŭhienija Janiščyc Zornaja paema
53 (20,6%) Janka Kupała Nad rakoj Aresaj *
54 (20,6%) Frańcišak Alachnovič Biełaruski teatr
55 (20,6%) Uładzimier Karatkievič Leanidy nie viernucca da Ziamłi (Nielha zabyć)
56 (20,6%) Vasil Bykaŭ ŽOŬTY PIASOČAK
57 (20,6%) Maksim Harecki Bahataja pčelnia
58 (20,6%) Vasil Bykaŭ Pastka
59 (20,6%) Uładzimier Karatkievič Čorny zamak Alšanski
60 (20,6%) Janka Kupała Ci majem my prava vyrakacca rodnaj movy
61 (20,6%) Maksim Tank Kab viedałi
62 (20,6%) Vasil Bykaŭ Miortvym nie bałić
63 (20,6%) Juraś Pivunoŭ Maja Biełaruś
64 (20,6%) Juraś Pivunoŭ Pramień žyćcia
65 (20,6%) Maryjka Martysievič Cmoki latuć na nierast
66 (20,6%) Siaržuk Sokałaŭ-Vojuš
67 (20,6%) Juraś Pivunoŭ Na kładziščy
68 (20,6%) Jakub Kołas Krynica
69 (20,6%) Vasil Bykaŭ Niezahojnaja rana
70 (20,6%) Aleś Harun Pan Šabunievič
71 (20,6%) Adam Hlobus Historyja kata
72 (20,6%) Jadvihin Š. Dub-dziadula
73 (20,6%) Ludmiła Rubleŭskaja Bałahan
74 (20,6%) Volha Hapiejeva Łitaratura mužčynskaha rodu
75 (20,6%) Janka Kupała Moładź idzie
76 (20,6%) Kastuś Kalinoŭski Piśmy z-pad šybienicy
77 (20,6%) Asia Papłaŭskaja Łarysa Cimošyk: «Kałiści i ŭ nas kultura zojmie pačesnaje miesca na hazietnych pałosach»
78 (20,6%) Maksim Tank Byłina pra kaśmičnaje padarožža Muraša-Badzini
79 (20,6%) Jury Nieściarenka Ad džazu da bluzu
80 (9,4%) Volha Hapiejeva Rekanstrukcyja nieba
81 (9,4%) Uładzimier Karatkievič Kałasy pad siarpom tvaim
82 (9,4%) Anatol Viarcinski Dažynki
83 (9,4%) Eduard Akulin Piaščota łiŭnia
84 (9,4%) Ciotka Chrest na svabodu
2009–2019. Biełaruś, Miensk.