RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Janka Kupała
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Rodnyja pieśni
Hej, rodnyja pieśni! Vy ŭ sumie i ŭ hory,
Ci nočka panuje, ci sivier dźmie zimny, –
Dla rodnaj ziamielki vy – śvietłyja zory,
Dla rodnaha kraju vy – rajskija himny!
 
U vas adabjecca niadola i dola,
Ŭzdychańni, što chodziać z sachoju, ź siakieraj,
I choład, i hoład, niavola i vola,
I ŭ budučnaść jasnu nadzieja i viera.
 
Na śviecie na biełym i praŭdaj, i čeściaj
Handlujuć, zbyvajuć za falš i niasłavu;
Vy ž, pieśni, i śvietam mahłi by zatreści,
Pakłikać k zmahańniu za dobruju spravu.
 
Na ruki ludskija nałožać akovy,
Kraj stopčuć, zahrabiać čužyja narody, –
U pieśniach ža rodny kraj, rodnyja słovy
Žyłi, i žyvuć, i žyć buduć zaŭsiody,
 
Hej, pieśni, hej, zvon Biełarusi zahnanaj!
Zajhrajcie paciechaj na rodnym zahonie,
Što ŭžo niama bolej niavołi, kajdanaŭ
I ludzi nia stohnuć, jak stohnuć siahońnia!
 
1906
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.