RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Janka Kupała
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Chaj ža vam tak nie zdajecca...
Chaj ža vam tak nie zdajecca,
      Što biada ŭžo i zaciśnie.
Znajcie, łicha pieratrecca
      I małankaj dola błiśnie.
 
Praŭda, poŭny sumaŭ vieści
      Bujny viecier nam prynosić,
Što jak z hora, jak z baleści
      Kala našych chat hałosić –
 
I hałosić, i zavodzie,
      Płača, jak pa dzietkach maci,
Až by kryknuŭ: hodzie, hodzie!
      Hodzie serca žalem rvaci!
 
Ale ŭsio ž, chaj nie zdajecca,
      Što biada ŭžo i zaciśnie, –
Naša łicha pieratrecca,
      I małankaj dola błiśnie.
 
1906
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2022. Biełaruś, Miensk.