RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Janka Kupała
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Maładym na viasielłi
Nie dubok pry niŭcy ŭ hai,
      Nia ŭ łuzie łilejka, –
Małady tut zasiadaje
      Z svajoj dabradziejkaj.
 
Chto uciechu ŭsiu ich pojmie,
      Što ŭ dušu im ljecca,
Chto spaznaje, chto piarojmie
      Dumki navažencaŭ?
 
Syšła radaść na aboje,
      Bačyć serca serca,
Miła ščaście załatoje
      Ścielecca kabiercam.
 
Z hościaŭ kožny vinšavańnie
      Hładkim słoŭcam kinie,
Majo prostaje žadańnie
      Tak ža chaj nia zhinie.
 
Žyču mieci, jak nikomu,
      Žyču ja achvoča,
Maładoj i maładomu
      Ŭsio, što tolki chočuć.
 
Zhodu ŭ chatcy, spor u chatcy,
      Honar miž ludziami,
I ŭ jaki hod dačakacca
      Zabavy z kumami.
 
U sałodkim u kachańni
      Viečna varkavaci
I nia znać, čym jość rasstańnie,
      Złych pryhod nia znaci.
 
Niachaj viek vam nie ŭbyvaje
      Ŭ žyćci sonca, kvietak...
Małady i maładaja,
      Žyvicie sto letak!
 
Ja tak žyču, tak vinšuju
      I nia łhu, zdajecca, –
Chto miłuje, chto całuje,
      Ŭsiaho spadziajecca.
 
1909
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.