RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Janka Kupała
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Visielnik
Zorki nia ŭbačyš, imhła nieprychilnaja
Śviet spaviła nieprahladnaju sietkaj;
Viecier nia mre i, jak zdańnie mahilnaje,
Nosicca hrozna pa puščach, paletkach.
 
Les raschadziŭsia, pa šumy suśvietnyja
Bjuć u tacht vichravy kožnaj hałinaj,
Stohnuć duby i biarozy staletnija,
Chrypła skrypiać i trasucca asiny.
 
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
 
Złybiedaŭ stohny i ćmy niespažytyja
Žudasnaj dzikaści poŭny biaź miery.
Jak ža sałodzicie dumki raźbityja,
Serca z raźbitaj nadziejaj i vieraj!
 
Hodzie, duša maładaja, pakutavać,
Šlacham załomnym snavać bieskarysna, –
Strašna zahadki usiabytu raspłutyvać,
Vychad z tumanaŭ znachodzić razbłysny:
 
K soncu i zoram žyćcio tvajo rvałasia,
Vichry i nočy na boj vykłikała...
Zhasła ŭsio lepšaje, zahasła, złamałasia, –
Dalej zmahacca siły nia stała.
 
Budź ža zbaŭleńniem, piatla kanaplanaja!
Vyrychtuj suk svoj, asina-łasucha:
Chutka zbahaciśsia ŭ płodnaść niaznanuju,
Słaŭnaju stanieš – tolki pasłuchaj!
 
Ty nie marudź tam, pakutnik apłučany:
Žyva viaroŭku – raz, dva i hatova!
Śmieła suń šyju!.. Nu, voś i razłučany
Z hetaj ziamloju, z pucinaj ciarniovaj.
 
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
 
Vyryłi jamu žaleznaj łapataju,
Vyryłi pamiž kryžovych darohaŭ,
Kinułi cieła – ej, cieła praklataje –
Biez paśviačeńnia, biaz modłaŭ, z tryvohaj.
 
Zvodna pajšłi tolki ŭzdochi pustynnyja;
Byŭ čałaviek – i niama čałavieka:
Zhinuŭ nia to ŭžo zusim kab skacinaju –
Tak sabie ŭrezaŭ tracininu vieka.
 
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
 
Sotni raz chmarami nieba ŭzhamonicca,
Sotni raz nivu spałošča, absuša, –
Pamiać ab visielnym viek nie zatopicca,
Budzie pužaci truśłivyja dušy.
 
Z hodu da hodu u śviata dziadovaje
Chrypła skrypiać i trasucca asiny.
Pieśniu viatryska piaje pahrabovuju...
Visielnik błudzić paŭnočnaj časinaj...
 
1909
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.