RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Ryhor Baradulin
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
28 červienia 2004 hoda
Heta losam pasłanaja
Łaska Tvarca,
Za jakuju duša
Viečna klenčyć hatova.
Ŭ Viečnym Horadzie
Z vusnaŭ Śviatoha Ajca,
Jak ź niabiosaŭ,
Pačuć biełaruskaje słova.
 
Šmat zabudziecca,
Sčeźnie, źnicieje, minie.
A da skonu zapomnicca
Abaviazkova –
Papa Rymski
Dabrasłaŭlaje mianie.
I ŭ Jaho jak svaja
Biełaruskaja mova.
 
1.IX.2006.
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.