RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Anatol Sys
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
*  *  *
Radzima pačynajecca z žančyny.
Ja heta adčuvaŭ, a ŭrazumieć
jašče nia moh – dziciom ščapaŭ łučynu,
kab chvoruju matulu adahreć,

i razam ź joj da poźniaje hadziny
my słuchałi tryvožna kryhałom,
nia viedaŭ ja, što hreŭ tady Radzimu
i nie padmannym, a žyvym ahniom.
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.