RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Anatol Sys
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Radzima
Ja – ziamla, na jakoj nie rastuć drevy.
Ja – dreva, na jakoje nie sadziacca ptachi.
Ja – ptach, jakoha nia sočać navat palaŭničyja.
Ja – palaŭničy, u jakoha viečna hałodnyja sabaki.
Ja – sabaka, jakoha nie bajacca złodziei.
Ja – złodziej, jakoha nia honiać ad vohnišča.
Ja – vohnišča, jakoje nie ścieražecca lejaŭ.
Ja – leja, jakoj nie škada vandroŭnikaŭ.
Ja – vandroŭnik, jakomu ŭsio adno, kudy viadzie daroha.
Ja – daroha, jakaja nia śnić rojsty.
Ja – rojsta, na jakoj vałacuha biazmysny.
Ja – vałacuha, jaki straciŭ radzimu.
Ja – radzima...
                              Ja – radzima?
Palaŭničy, sabaka, badziaha, złodziej...
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.