RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Janka Kupała
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Asieńnim viečaram
Za chataj asieńnija šumy,
Čuć śviecicca ŭ chacie haźnica,
A dumy, harotnyja dumy,
Płyvuć i płyvuć, jak krynica.
 
Piajuć ab minuŭšym paminki –
Biazradasny himn pražytomu...
Byćcia svajho bačyš dažynki,
Padvodziš rachunak byłomu.
 
I łičyš, i łičyš pavołi
Udačy svaje i niaŭdačy –
Čaho mieŭ na śviecie najbolej,
Čym ściežku žyćcia abaznačyŭ.
 
I dumka adna, złybiadnica,
Nazojłiva ciśnie pytańnie:
Ci ž varta było i radzicca,
Kab tolki ciarpieć biezustańnie?!
 
[1913]
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.