RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Janka Kupała
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Deputaty j hramadzianie
Siełi ŭ Dumu dumać dumy
      Pany-deputaty
I, jak šeršni, miž saboju
      Spor viaduć zaŭziaty.
 
Toj kryčyć: takich nam treba
      Ładaŭ i paradkaŭ!
Toj hudzić: nia tre ničoha –
      Ŭsio ŭ Rusi jdzie hładka!
 
Chto ź ich praŭ, a chto nia pravy, –
      Trudna adhadaci, –
Adno tolki – hramadzianie
      Zmušany maŭčaci.
 
1913
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.