RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Janka Kupała
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Asioł i jaho cień
Asioł, ubačyŭšy ŭ vadzie
Ŭ kryničnaj svoj aśłiny cień,
Ździviŭsia, staŭ, dalej nia jdzie,
Hladzić dy dumaje, jak pień.
 
Jaki tut čort namalavaŭ
Mianie inakšym, jak ja jość?
Takija vušy padavaŭ,
Tak pakryviŭ na śpinie kość!
 
I, kab siabie nie ahladać
Dy razahnać svaju nudu,
Jon kapytom davaj miašać
Z hrazioju čystuju vadu.
 
1914
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.