RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Janka Kupała
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
A chto tam idzie?
A chto tam idzie, a chto tam idzie
U ahromnistaj takoj hramadzie?
                – Biełarusy.
 
A što jany niasuć na chudych plačach,
Na rukach ŭ kryvi, na nahach u łapciach?
                – Svaju kryŭdu.
 
A kudy ž niasuć hetu kryŭdu ŭsiu,
A kudy ž niasuć na pakaz svaju?
                – Na śviet ceły.
 
A chto heta ich, nie adzin miljon,
Kryŭdu nieść naŭčyŭ, razbudziŭ ich son?
                – Biada, hora.
 
A čaho ž, čaho zachaciełaś im,
Pahardžanym viek, im, ślapym, hłuchim?
                – Ludźmi zvacca.
 
[1905–1907]
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2022. Biełaruś, Miensk.