RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Aleś Kamocki
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
*  *  *
Pačynajecca nieba z pozirka,
Z cišyni pačynajecca ranica,
Z hłybini pačynajecca voziera
I z pačatku žyćcio pačynajecca.
 
Pačynajecca pieśnia z hołasa,
Zakachanaha ŭ matyŭ,
A jašče ja zaŭvažyŭ, što viečaram
Z usiaho pačynaješsia ty.
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.