RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Aleś Kamocki
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
*  *  *
Ja nia ŭpeŭnieny ŭ tym, što ty była,
Minaje čas i pierabłytvajucca daty.
U sercy reštki niepazbytnaha ciapła,
I mnie niaŭciam, adkul jany ŭziatyja.
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.