RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Aleś Kamocki
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
*  *  *
Ty mianie nia budzieš šukać
Na šlachach minułaj zimy,
Dzie ciabie kałiści čakaŭ
Ja siarod sumiotaŭ sivych.
 
Ty mianie nia znojdzieš viasnoj
Pasiarod nahretaj ziamłi,
Pjanaha ad sonca i snoŭ,
Sumnaha ad słovaŭ tvaich.
 
Tolki leta stanie, i ja
Źniknu, jak mianie nie było,
Budu tam, dzie ty nie maja,
I pakul jašče josć ciapło.
 
Pryjdzie vosień sny razdavać –
Nie vaźmu sabie pra ciabie.
Ty mianie nia budzieš šukać,
Ja ciabie nia budu čakać
Siarod spodzievaŭ i nadziej.
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.