RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Aleś Kamocki
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
*  *  *
Hety viečar da ranicy nie dažyvie,
Cicha źniknie ŭ zimie, abiarniecca ciamrečaj.
Jon majoj hałavie dazvalaje sivieć…
Karaciej, uva ŭsim –heta viečar jak viečar.
 
Jon druhich viečaroŭ prosta viedać nia moh,
Ich užo nie było, kałi jon naradziŭsia,
Nienadoŭha pryjšoŭ, vidavočna zdalok,
Nieprykmietna dla voka suśviet atułiŭšy.
 
Na karotki moj viek pahladaŭ z-pad ruki,
A druhuju ruku padavaŭ raźvitacca,
I na pieršy pahlad byŭ zvyčajny taki,
Niby tut nie chacieŭ nazaŭsiody zastacca.
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.