RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Janka Kupała
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Na biblejnyja matyvy
Z psalmu 78
Boža! Pahancy pryjšłi na ajčynu Tvaju,
      Dom apahaniłi, dom Tvoj śviaty;
Kinułi cieły Tvaich słuh ziamnomu źviarju,
      Ptacham padniebnym na stravu – trupy.
Rekami skroź pałiłasia čyrvonaja kroŭ,
      Niekamu spravić nabožnych spamin-chaŭturoŭ.
 
Našy susiedzi niabožna pahańbiłi nas;
      Ździekam, paśmiešyščam nas adaleŭ
Toj, što u našy siałiby pryjšoŭ na papas,
      Našyja chaty źmianiŭšy u chleŭ.
Dokul, o Boža, Ty hnievacca budzieš maŭčkom?
      Chutka ž Tvaja ŭspałanieje zaŭziataść ahniom?!
 
Vyłi hnieŭ Tvoj na pahancaŭ, što viečna Ciabie
      Znaci nia znajuć – jany, ich siamja;
Vyłi hnieŭ Tvoj i na carstvy, ŭ svajoj što malbie
      Viečna Tvajho nie ŭzyvałi imia.
Bo uśmiarciłi jany Tvoj słuchmiany narod,
      Miejsca jaho spustašyłi na zachad i ŭschod.
 
Kab nie kazałi pahanie pamižy saboj:
      «Dzie ž heta ichni toj Boh ci jon hłuch?»
Pomsta Tvaja chaj razdasca nad cheŭraj ślapoj,
      Pomsta prałitaj kryvi tvaich słuh.
Stohny skavanych Tvoj vobłik adčujuć niachaj,
      Dzietak zabitych baćkoŭ ad zahuby ŭchavaj!
 
1920
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2021. Biełaruś, Miensk.