RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Janka Kupała
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Karol
Ja karol nad karalami,
            Pan ja nad panami!
Što mnie značać i cary ŭsie, –
            Pasudzicie sami.
 
Truhu-huhu! Truhu-huhu!
            Dźmu ja ŭ roh vajskovy:
Heta znak daju paddanym
            Z truby bierastovaj.
 
Laś-laś! Laś-laś! – zbrojaj lasnu
            Ŭprava, ŭleva hromka:
Heta strašu ja paddanych
            Puhaj doŭhaj, jomkaj.
 
I sabraŭ svaich paddanych
            I pavioŭ, pavioŭ ja
Cieraz hory, cieraz doły,
            Za haj, za dubroŭje.
 
Truhu-tuhu! Truhu-huhu!
            Znoŭ trublu siardzita;
Laś-laś! Laś-laś! – śvišču zbrojaj
            Hrozna, sanavita.
 
I usieŭsia ja na tronie –
            Na karčy jałovym,
A paddanyja paddaniać, –
            Nie burknuć ni słova.
 
Tolki – skub-skub! Skub-skub traŭku
            Zhodna dy pakorna,
Ažno recha ad skubańnia
            Kocicca prastorna.
 
Tolki časam mm-u, mm-u! –
            Zamyčyć cialatka;
Be-e, me-e! Be-e, me-e! –
            Zablaje jahniatka.
 
Roch-roch, coch-coch! Kvi-kvi, kvi-kvi! –
            Piśnie parasiatka,
Dy hi-hi-hi? – adyržecca
            Niedzie žarabiatka.
 
A ja važna, a ja pyšna
            Siadžu na pasadzie,
Na paddanych paziraju,
            Jak dzie na paradzie.
 
Sonca kosy młosnaj śpiekaj
            Ścielucca na połi,
A ŭ dubrovie štoś šapoča
            Łist ź łistkom pavołi.
 
Kuku-kuku! Kuku-kuku! –
            Kukuje ziaziula;
Pić-pić! Pić-pić! – kania kłiča,
            Jak by pośle hulaŭ.
 
Vu-vu! Vu-vu! – zahudzieŭ žuk
            Kala vucha śmieła;
Zzyń-zzyń! Zzyń-zzyń! – ź miodam z kvietki
            Pčołka zaźvinieła.
 
Serca mnie zatrapiatała.
            I ja biez prynuki –
Šaś trubu svaju na plečy
            Dy žalejku ŭ ruki!
 
Tul-tul-łiłi! Tul-tul-łiłi! –
            Hraju, nie zvažaju;
Tula-lala! Tula-lala! –
            Ptuškam padcinaju.
 
Hula-lala! Nie karol ža
            Ja nad karalami? –
Ja, moj statak, sonca, pole?..
            Pasudzicie sami!
 
1922
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.