RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Ryhor Baradulin
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Dafnis i Chłoja
I

 
Zaleva nie rasplataje kos:
Schoŭ –
Pad skałoju!
 
Dafnis šukaje koz.
Koz
Padhaniaje Chłoja.
 
Uzdryhvajuć viejkami
Kryły strakoz:
Raskošna ŭ dałinie zhody
Spakoju...
 
...Chłoju –
Niedatknionku-sasonku –
Naradziła zialonaja Chvoja,
Spavivała Chłoju
Imhłoju...
 
...Bahoŭka
Na palcy ŭ Chłoi
Źničkaj małoju,
Vočkam piarścionka:
Nie suroč,
Naračonka!..
 
...Saramiažłivaści dziavočaj
Pałońnik –
Za pazuchaj Chłoi strakoča
Konik.
 
Boža,
Jak Dafnisu
Da jaho dakranucca?
Chłoja moža
Pračnucca...
 
...Dafnis!!!
...Padaje
                  nieba dach
                                      nic...
Zorami... nieba vačeje.
– Što na viačeru?
– Jahłi...
                  (Pacałavałisia
                  i spać lahłi...)
 

II

 
– Chałodnaja koŭdra,
Choŭra!
– Čaho vaŭkami maŭčym?
Bulbu smažyć na čym,
Na łoju?..
                      (Chłoja?)
 
– Sprucianiej,
Darachviej!
                      (Dafnis?)
Dychni,
              s-sabaka!
Ciahnie, jak ź bienzabaka.
Moknieš u haražy!
...Choć varažy
Na mihatłivych pialostkach
Hazavaj płitki...
                                  (Vysach ź lostak
                                  raŭčuk płytki...)
 
...Horbicca
Santymentu pravizar,
Prazorłivy televizar:
– Cheło! Ja
Ciabie čakaju,
Chłoja...
...I recha
                  pahasła
                                    achnie:
Dafń-
              ni-
                      ss!
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.