RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Maksim Bahdanovič
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
*  *  *
Jak Bazyl u pachodzie kanaŭ,
Ŭsio staronku svaju spaminaŭ.
– Vy praščajcie, praščajcie, šnury,
Vy praščajcie, nieharanyja!
Mnie vas bołi užo nie harać,
Bujnym zbožžam na zary nie zasiavać.
– Nie pabaču ja ciabie, ciomny łuh,
Pole čystaje, razdolnaje!
Mnie pa vas užo pikołi nie chadzić,
Mnie zialonaj travy nie kasić.
– Rasstajusia ja z taboj, ščyry bor,
Pušča ciomnaja, dramučaja!
Mnie tvoj šum užo bołi nie čuvać,
Mnie vysokich sason nie rubać.
– Ach, praščaj ty, siamiejka maja,
Vy praščajcie, tavaryšy!
Ŭžo pie pryjdziecca da serca prytułić,
Pasiadzieć, pažartavać, pahamanić.
– Hej, čałom tabie, čałom, Biełaruś,
Ŭsia staronačka biazdolnaja!
Nie zabyŭ tvoj syn svajej maci,
Za ciabie ŭ ziamłi jamu lažaci.
∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
Jak Bazyl u pachodzie kanaŭ,
Ŭsio staronku svaju spaminaŭ.
 
[1915]
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.