RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Ryhor Baradulin
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
*  *  *
A napačatku daloka da miež,
A napačatku daroha šyrokaja,
Dzień tvoj i viek –
Maładoju sarokaju:
Biełaha bolej,
Čornaha mienš.
 
A napačatku daloki kaniec,
A napačatku daroha biaskoncaja,
A na śvitańni
Ni smohu, ni stroncyja
I nie raźłity na kułi śviniec.
 
A na źmiarkańni huścieje syta,
Dzień svajo ŭbrańnie pieranicoŭvaje:
Dośvitak šery, i chmary śvincovyja,
I čarnata,
Čarnata,
Čarnata.
 
Doŭžycca cień,
Karacieje viarsta.
Pasieka ŭ rozdumie,
Haj u kurodymie.
I, asłaniajučy dalečy rodnyja,
Tolki saroka bialeje z kusta...
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.