RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki      Haścioŭnia      Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Ciotka
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Na čužoj staroncy
Markotna mnie. Čužy ja ludziam.
Ciesna dušy. Ciesna hrudziam.
Biahu dumkaj ŭ kraj daloki,
U les ciomny, ŭ les vysoki,
Ŭ svaju viosku, ŭ svaju niŭku.
Baču vyhan, baču Siŭku,
Vuń karoŭki biahuć z pola...
Oj, da chatki! Kiń mnie, dola,
Choć rasinku z našaj vioski,
Choć byłinku, choć dźvie kroški
Ad pałudnia majho brata,
Oj, jak luba rodna chata!
Oj, jak miły rodny kraj!
Palacieŭ by, jak u raj!
Radniusieńka mnie siarmiažka,
Šnurok, łapci, kaptan, dziažka...
Usio tam miła, bo mnie rodna,
Nat śmiacinka sercu hodna.
 
1906
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca Vodhuki
2009–2019. Biełaruś, Miensk.