RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Ciotka
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Na čužoj staroncy
Markotna mnie. Čužy ja ludziam.
Ciesna dušy. Ciesna hrudziam.
Biahu dumkaj ŭ kraj daloki,
U les ciomny, ŭ les vysoki,
Ŭ svaju viosku, ŭ svaju niŭku.
Baču vyhan, baču Siŭku,
Vuń karoŭki biahuć z pola...
Oj, da chatki! Kiń mnie, dola,
Choć rasinku z našaj vioski,
Choć byłinku, choć dźvie kroški
Ad pałudnia majho brata,
Oj, jak luba rodna chata!
Oj, jak miły rodny kraj!
Palacieŭ by, jak u raj!
Radniusieńka mnie siarmiažka,
Šnurok, łapci, kaptan, dziažka...
Usio tam miła, bo mnie rodna,
Nat śmiacinka sercu hodna.
 
1906
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.