RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Ryhor Baradulin
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
*  *  *
Hułkaja vułka rodnaj Vušačy
Słuchaje ścišana na schile dnia
Prośby łaskavaj hołas dziciačy:
«Tatka,
Pasadzi mianie na kania!»
 
Heta amal zabytaje
«Tatka» –
Słova viartaje zdaloku mianie.
Daŭniaja zhadka,
Byccam zahadka,
Zdahadałasia, što tuhu ŭzvaruchnie.
 
Znoŭku prašu, jak kałiści prasiŭ ja,
Ź cichaj nazojłivaściu avadnia,
Choć sam zrabiŭsia, što koń toj, sivy:
«Tatka,
Pasadzi mianie na kania!»
 
Razhamaniłisia napaminy
Hołasna, jak na paminkach radnia.
Chočacca vieryć –
Baćka pavinny
Z pašy hadoŭ
Mnie pryvieści kania...
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.