RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Maksim Tank
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Darahaja maja
Darahaja maja, tolki ty adyšła,
Abiacajučy znoŭ na śvitańni pryjści,
I na šlach tvoj jašče nie apała imhła,
Hołas pieśni tvajoj raźvitalnaj nia ścich,
Nie pahasła zara tvaich voč nad ziamloj,
Nie rastajała vusnaŭ tvaich ciepłynia
I, razbudžanyja tvajoj lohkaj chadoj,
Na łuhoch viesnavych travy, kvietki źviniać, –
A zdajecca ŭžo mnie, što ty niejdzie – ŭdałi
I z chviłiny rasstańnia stahodździ prajšłi.
 
I tamu ja vychodžu na bierah kruty,
I tamu ja ŭhladajusia ŭdal: moža ty
Biełakryłaja čajka nad sińniu marskoj,
Chvala, što sierabrystaju pienaj źvinić.
Sałaŭinaja trel unačy viesnavoj,
Najjarčejšaja zorka, što ŭ niebie haryć,
Da jakoj u sustrečnych pytaju šlachoŭ,
Da jakoj treba, kažuć, iści šmat viakoŭ.
Ja adpraviŭsia byŭ u vandroŭku, ale
Ledź nia źbiŭsia z darohi ŭnačy, u imhle,
Dy akłiknuła ty mianie pieśniaj svajoj.
Ty śmiaješsia.
Nia znaješ, viarnuŭsia ź jakoj
Biezzvarotnaj darohi na hołas ja tvoj.
 
1950
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2022. Biełaruś, Miensk.