RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Maksim Bahdanovič
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
*  *  *
Peŭna, lubicie vy, panie,
miž stranic starych, pažoŭkłych
knihi, ŭžo daŭno zabytaj,
adšukać suchi ćviatok.
Pabladniełi jaho farby,
ledź trymajucca łistočki...
Ale kolki jon prabudzić
ŭ sercy kvołym pačućcia!
Čaho vy ćviatok chavałi,
što žadałasia, zbyłosia, –
ŭsio ŭpłyvie ŭ dušy i zbudzić
miłych zhadak doŭhi roj.
U dumcy znoŭ vy pražyviecie
biezzvarotnyja časiny,
i dla vas kaštoŭnym stanie
hety vysachšy ćviatok.
 
Vieršy, vieršy darahija!
Sparadziŭ ja vas, maleńkich,
ŭ čas, kałi mnie padymała
hrudzi chvala pačućcia.
I niachaj jano z vas źnikła,
chaj zbladniełi vy, zasochłi,
ŭsio ž vy budzicie mnie zhadki,
i za heta dziakuj vam.
Nie abminie i čytač vas.
I ŭ jaho kałiś byvała
myśl supolnaja z majoju,
taja ž chvala pačućcia.
Usio kałiś pieražytoje
pakidała sled u sercy
i lažała nieruchoma
ciomnaj zaležžu, płastom.
Razvarušcie ž, maje vieršy,
hety płast: chaj zhadka zhadku
kłiča, ciahnie, chaj čytač moj
znoŭ byłoje pražyvie!
 
[1911]
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.