RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Anatol Viarcinski
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Spatkańnie
— Jak choraša! A kolki, skažy, času?
Jašče, napeŭna, rana? Piać hadzin!
Nie moža być! Žartuješ ty, kaniešnie.
Zusim niadaŭna ty ka mnie pryjšoŭ.
Pahavaryć jak treba nie paśpiełi,
I piać hadzin užo.
                              Nie, nie,
Hadziny dźvie, nia bolej.
                                              Praŭda?
— Nie, darahaja, nie žartuju ja.
Dy što nam da hadzińnika, skažy?
— Jak razam my — biahuć-biahuć hadziny.
— Ničym ich nie spynić i nie suniać.
Kałi ciabie ja dniom čakaju,
Kałi čakaju viečaram ciabie,
Na strełki časta-časta pahladaju.
Zdajecca mnie:
                        jany stajać na miescy.
Tady minuty za hadzin daŭžej,
I viečnaściu zdajucca mnie hadziny.
A ŭ čas pryznačany prychodziš ty —
Navypieradki strełki paimčałi.
Pahavaryć z taboju nie paśpiełi,
A tut hladziš — śvitańnie ŭ aknie,
I znoŭ «byvaj» ty kažaš mnie.
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.