RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Raisa Baravikova
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Šlach-Pušča
Jon i araŭ, i palavaŭ,
byŭ rosły, dužy i viduščy,
toj čałaviek, jaki nazvaŭ
miaścinu hetuju Šlach-Puščaj.
Źjaviŭsia tut upieršyniu,
palujučy za dzikim źvieram,
upadabaŭ jon cišyniu
i puščy viekavoj pavieryŭ.
Pastaviŭ chatu, i ŭziało
pačatak svoj ź sivych stahodździaŭ
Paleśsia miłaha siało
u charastvie lasnych razvodździaŭ.
Siudy iduć na vadapoj
vyšyniaŭ srebnych dalahlady,
i drevy dorać na raspoj
svoj sok biarozavym pahladam.
A pasprabuj jaho, hłyni,
i nazaŭždy ŭtrymaje pamiać
Šlach-Puščy miłaje ahni
i dałi vierasovaj zamieć.
Aźviecca krykam dziki ptach
na dachach, zmočanych rasoju...
Pabaču ŭ niebie Mlečny Šlach,
skažu: «Šlach-Pušča prada mnoju!»
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.