RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Janka Kupała
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Z M. Kanapnickaj
Rodny dom
Ci lubiš dom? svoj rodny dom,
Što ŭ nočku – letavaj paroj –
Šaptańniem łip varožyć snom,
Ślazu sałodzić cišynioj.
 
Ci lubiš dom? svaju strachu?
Što mnoha let hniacie ŭ machu
Kryvych varot nizki paroh,
Što łaskaj ściełicca da noh.
 
Ci lubiš dom? adžyŭčy pach
Prakosnych zioł, naśpiełych niŭ,
I ružy ćviet, što ŭ kalčukach
Svaju pryhožaść zasiałiŭ.
 
Ci lubiš dom? svoj rodny dom,
Što huł žyvych sason viarchoŭ
I duchaŭ stohn, i vichraŭ chor
Pierałivaje ŭ tvaju kroŭ.
 
Ci lubiš dom? svoj rodny dom,
Što ŭ časie bur, płakučych chmar,
Kałi ŭ dušu udaryć hrom,
Niasie prytulny dumkam čar.
 
Raz lubiš ty, i ŭsioj dušoj
Pad hetaj chočaš žyć strachoj,
Kut baćkaŭ sercam ścieražy,
I serca ŭ im na viek złažy.
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.