RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Janka Kupała
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Uźnimisia, Ściah Čyrvony!..
Uźnimisia, Ściah Čyrvony!
Pieršaj, końnica, ŭpiarod!
Pała carskaja karona,
Biełaruski ŭstaŭ narod.
 
        Śmieła ŭsie na barykady!
        Nie dla nas astroh i strach;
        My pamierci budziem rady
        3 ściaham volnaści ŭ rukach.
 
Biełarusy my, nia złomki,
Mocny ŭsie ŭ pachodzie my,
Nie viaduć nas kamandziry,
A žaleznyja arły.
 
        Śmieła ŭsie na barykady!
        Nie dla nas astroh i strach;
        My pamierci budziem rady
        3 ściaham volnaści ŭ rukach.
 
My Piłsudskaha raźbiłi
I ŭsie miežy razabjom
Dy mazołistaj rukoju
Kapitał ź ziamłi źmiaciom.
 
        Śmieła ŭsie na barykady!
        Nie dla nas astroh i strach;
        My pamierci budziem rady
        3 ściaham volnaści ŭ rukach.
 
Miensk naš byŭ zachoplen panam,
Ale ŭciok pan, jak maha...
Za svabodu Biełarusi
Hukniem hromkaje «Ura!».
 
        Śmieła ŭsie na barykady!
        Nie dla nas astroh i strach;
        My pamierci budziem rady
        3 ściaham volnaści ŭ rukach.
 
Biełarusy družna ŭstanuć
Za savieckija pravy,
Praletary ŭsie pačujuć,
Jak zmahacca ŭmiejem my.
 
        Śmieła ŭsie na barykady!
        Nie dla nas astroh i strach;
        My pamierci budziem rady
        3 ściaham volnaści ŭ rukach.
 
Uźnimisia, Ściah Čyrvony!
Pieršaj, końnica, ŭpiarod!
Pała carskaja karona,
Biełaruski ŭstaŭ narod!
 
        Śmieła ŭsie na barykady!
        Nie dla nas astroh i strach;
        My pamierci budziem rady
        3 ściaham volnaści ŭ rukach.
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.