RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Janka Kupała
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Jakubu Kołasu
Jak kałiś śpiavałi
Ab hory, niavołi,
Tak śpiavać nia budziem
Bolej ŭžo nikołi.
 
Adno, brat, padumać,
Adno padzivicca,
Jak žyćcio pabiehła
Žvavaju krynicaj.
 
Balšavik dasužy
Haspadarku tvoryć,
A tak družna, ŭdała,
Što nia budzie hora.
 
Vo – zirni – siarmiažnik
Pahaniaje traktar,
Pasieki karčuje,
Miežy reža ŭparta.
 
Fabryki, zavody, –
Kominy pad nieba...
Šmat čaho my robim,
A jšče bolej treba.
 
Za čas doŭhi-doŭhi –
Za ŭsio paŭstahodździe –
Šmat zrabiŭ ty, bracie,
Dy jašče nia hodzie.
 
Pierad nami, Kołas,
Śvietły šlach adkryty,
Na nivach krasuje
Jadranaje žyta.
 
Čas pieražyvajem
Kazačna cudoŭny...
Davaj ža pieć pieśni
3 usioj hrudzi poŭnaj!
 
3 dumkaju – napierad!
3 dumkaj buntaŭničaj –
Tudy – usio dalej,
Kudy žyćcio kłiča.
 
Chaj hołas łijecca
Radaściu žyvoju,
Jak tut, u Sajuzie,
Tak i za miažoju.
 
Žyvi, miły Kołas,
Mnoha letaŭ, zimaŭ
3 jasnym soncam pobač
Na ziamłi radzimaj.
 
1932
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.