RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Janka Kupała
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Ź piesień žyćcia
Čas byŭ viasieńni. Na skibiny dno
Pała, ŭzyšło, zarunieła ziarno.
      Ŭ kurnuju chatu, na javie ci ŭ śnie,
      Dola-niadola pryniesła mianie.
 
*

Leta nastała. Ŭžo kołas hladzieŭ.
Ros, krasavaŭ, nałivaŭsia, – daśpieŭ.
      Ščaścia, paciechi nia znaŭšy ŭ žyćciu,
      Vyras i ja na niadolu svaju.
 
*

Vosień na śviecie. Bor stohnie, šumić;
Kołas niazžaty na połi staić.
      Nudna u sercy, dzie vokam ni kiń,
      I ja, jak toj kołas, biaduju adzin...
 
*

Zimka pryjšła; bieły vyvałiŭ śnieh;
Kołas u hurbie znajšoŭ svoj načleh.
      Z dolaj zmahacca ź sił vybiŭsia ja,
      Ech ty, mahiłka, ech, dzie ty, maja?..
 
[1908]
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.