RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Usievaład Ścieburaka
Vieršy
  Kolkaść: 80
 Usie katehoryi    
 Sartyroŭka pa alfabetu     Sartyroŭka pa hadach    Sartyroŭka pa rejtynhu
 Usie hody    Biaz hoda     2001   2002   2003   2004  
 Usie 
A
B
C
Č
D
I
J
K
L
Ł
M
N
P
R
S
Š
T
U
V
Z
*** Nieba lubić vadu...
Tercyn
*** Ja, jak moh, marnavaŭ čas...
*** Naradziŭsia biaz zvyčki chadzić...
*** Viecier hulaje ŭ naparstki...
*** Nia łicie hety kiełich poŭny...
*** Maje niaspraŭdžanyja mary...
Ranišni bluz
*** Ja cisnu tvaju ruku...
*** toj, chto čakaje daždžu...
*** Z nieba sonca, jak kot...
Česki tryjalet
*** Na cieńkim vałasku žyćcio trymajecca...
*** U Miensku vilhotna i ciopła...
*** Zaleva...
*** Majo sonnaje śmiešnaje ščaście...
*** Nia viedaju, jak u Łandonie...
*** Takim nadvorjem treba žyć...
*** I nijak pa-inšamu nia možam...
*** Nad stałicaju noč...
Raskład
*** Byŭ by Džym, daŭ by łapu na ščaście...
Praporcyja
Ramantyk
*** Niezvarotna źnikaje jašče adzin hod...
*** Ja źbiahu ad viałikaha horadu...
*** Ja nie vinšuju...
*** Kałi narešcie nadychodzić čas...
*** Ja nia suprać vułicy «Kastryčnickaj»...
*** Majo tut isnavańnie...
*** Ty, jak brudnuju plamu ci...
*** Niedzie ŭviersie – Boh i navalnica...
Noč u majontku
*** Zychodzicca ŭ kropku praz škło...
Kalady
*** Nie hladzi...
*** Jak parviecca...
*** Kałi raźviadzie žyćcio...
*** Jak ziernie ŭ Boskaje siaŭbie...
*** Šukać: dzie troški mienšy dzień...
Biełarusi
*** Nia mroicca stać manacham...
*** Biez śviatła ŭ chacie majoj...
*** Ja redka suciašaju tych, chto płača...
Dziady
*** Nam usim u žytcy nie staje...
*** Łisty maje...
*** Ja stamiŭsia ciabie pravodzić...
*** Nu, što ž ty śnišsia tak pahana mnie, Radzima?..
*** Vieršy naradžajuć ŭ cišyni...
*** DAI spyniła piśmieńnika...
Stary Miensk
*** Maje vieršy, jak śmierci, bajacca papiery...
*** Jak vyjdziem z «Halerei B»...
*** Ad pradziedaŭ spakon viakoŭ...
*** Rastłumačyć, jak pišucca vieršy...
*** Jak my adzin adnoha zabyvajem...
*** Jana była babkaj Pradsłavy...
*** pišu udzień...
*** Chutka Kalady i Novy hod...
*** Kaladnaja zavieja...
*** Dumki lotajuć dy nia pišucca...
*** Jakaja roźnica...
*** Vosień prychodzić uviečary...
*** U kožnaj zhodzie jość svajo «hodzie»!..
*** Projdzie hadkoŭ dziesiać...
*** Ja chacieŭ by sustrecca z vami na vułicy...
*** Try miesiacy leta, jak try tryjalety...
*** Jaki sam ty...
*** Słanam nie chapaje posudu...
*** ...Biezdakornym chałodnym i čystym...
*** Cicha!..
*** Praz dzirki, šašalem pakinutyja ŭ doškach...
*** Nia to, kab hety raz byŭ pieršy...
Pryśviačeńnie Ju.I.
*** Jak pavołi usio adychodzić...
*** Kałi ty pryjdzieš da mianie...
Na viančańnie Anatola i Taciany I.
Lasun
*** Što addać, kab źjavicca iznoŭ...
2009–2019. Biełaruś, Miensk.