RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Anatol Sys
Vieršy
  Kolkaść: 129
 Usie katehoryi    
 Sartyroŭka pa alfabetu     Sartyroŭka pa hadach    Sartyroŭka pa rejtynhu
 Usie hody    Biaz hoda    
 Usie 
A
B
C
Č
D
E
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
Ś
Š
T
U
V
Z
Ź
Ž
O Nieba
*** Na skryžavańni ściažyn...
Raj
Uroda maja, urodačka
Sto krokaŭ da śvitańnia
*** Bieraścianaje nieba, rodnaje...
Kryžavałi krumkača
*** Baćka tak i nie śsivieŭ...
Ruža
Sochnie tryśnioh majoj pamiaci
Kapcy
Taptałi pole vałuny
*** Pad biarozaju kości...
*** Žuravy śpiavajuć pałanez i ich...
Žančyna
*** – Samyja žyvyja bahi – bahi dziadoŭ...
Bažavoŭk
*** Moj radavod vioŭ letapis svoj płuham...
*** Ja zžer by svoj narod...
Zabojstva ŭ Ńju-Jorku
Śmierć. Pavodle navełaŭ Jarasłava Parchuty
Manaloh Jazepa Drazdoviča
Błudny syn
Vam, na łožku ziamnym...
*** Ajeravyja kryły...
Smaha
Danuta Bičel-Zahnietava
Braty
*** Ja pju adzin čyrvonaje vino...
Ahoń
Słovy
*** Bieraścianymi trubami ŭ niebie huduć žuravy...
*** Kałi aleni adšukajuć vadapoj...
Mara pra syna
*** U knižcy majoj biezymiennaj...
Bierah
Čałaviek, jaki padtrymłivaje ahmień
Jak žyŭ ja biaz sołi
*** Heta pamiataje tolki maci...
Pieśnia pra žanu
*** Sivyja pčoły...
*** Kab sahreć kachanuju...
Čornaja hadziuka, biełaja źmiaja. Z narodnaha
Radzima
Ej, juviełir
Źmiainy Car
Viačera pierad Kupallem
Jak ja pradaŭ siabie ahniu
*** Tresnuŭ lod, byccam tresnuła žyła...
Vietach
Les
*** ...I mianie natchniaje vola...
Pošasnyja
*** Jak pa zorkach, pa rasie...
*** U niabiosach maich daharajuć vahni...
Pan Les
Kolki
Viapruk
*** Bieź mianie buduć žać...
Čyrvony radok
*** Jakoje b žyta ni ŭradziła...
Pra što šepčucca murašy
Apakałipsis
Duch
*** Časta pytajucca...
Jabłynia
Koła
Maryja
Kala tvajho paroha
Pacir
Chvory chłopčyk z cackaj
*** Ja darešty ŭ tvajoj uładzie...
Manaloh adstupnika
Trypcich utulnaha vohnišča
U čyrvonym kaściole
*** Laciełi ŭ vyraj vietraki...
Pacierki
Chłopčyk z pacierkami
Pierad cyhanskim daždžom
*** Jon škadavaŭ turemnych pacukoŭ...
Manaloh Źmiciera Žyłunoviča
Skarpijon
Paet
*** Pole pole ŭ nimbach słaniečnikaŭ słaniečnikaŭ...
Pastušok
U čarocie ptuška načavała. Z narodnaha
Štučnaja rasa
*** Daroha ŭ žyćci i ŭ žycie...
Nie chadzicie za mnoj
Adviečnym šlacham
*** Radzima pačynajecca z žančyny...
*** Nie vyrakałasia žyta vałoškaŭ...
Natchnieńnie
*** «Kab ty kamieniem staŭ!»...
Muzykam falklorna-etnahrafičnaha hurtu «Śviata»
*** Pad vaknom žurba źbiraje miatu...
Vužaka
*** Moj dzied...
Paet
Vilnia, 1864 hod. Ešafot na Łukiškaŭskim Placy
*** – Z čaho pačać?.. Pačnu z Radzimy...
Balada pra ptacha
Siejbit
Sud ptušak
Pamiać pra jaćviahaŭ
Manaloh Alesia Haruna
*** Daroha polem – da maci...
Manaloh rasstryhi
Manaloh Siarhieja Pałujana
Čornaja byl
Hałodny hod
*** Pajdu tudy, adkul pryjšoŭ...
Dzied pierad śmierciu
Zvany
Manaloh Apanasa Fiłipoviča
Adnojčy pamiž Berłinam i Varšavaju
*** Chto natchnić mianie na śmierć?..
Manaloh Ramualda Žakoŭskaha
Sabaka
Son
Čaćviorty ćvik
Manaloh Uładzimiera Žyłki
Pračytaŭšy vierš Pimiena Pančanki «Raźvitańnie»
Staraść
*** spaŭzajučy ź ciernia...
*** Złačyncy bryduć na spoviedź...
Manaloh «tutejšaha»
*** Hety śviet – dla raźmienu manet...
Nieapalenaja kupina
2009–2019. Biełaruś, Miensk.