РОДНЫЯ ВОБРАЗЫ Вобразы мілыя роднага краю,               
Смутак і радасьць мая!..
      
 
Якуб Колас
    Галоўная      Слоўнікі           Спасылкі      Аб сайце       Кірыліца      Łacinka    
Ларыса Геніюш
Вершы
  Колькасьць: 705
 Усе катэгорыі    
 Сартыроўка па альфабэту     Сартыроўка па гадах    Сартыроўка па рэйтынгу
 Усе годы    Бяз года     1935   1936   1937   1938   1939   1940   1941   1942   1942-1945   1943   1944   1947   1948   1950   1953   1954   1955   1956   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1971   1978   1979   1980   1981   1982   1983  
 Усе 
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё
Ж
З
І
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ў
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Э
Я
*** А вясна жыцьцядайная, дружная...
Аблокі
*** Ад моцнага ветру павеву...
*** Адзінай мэты не зракуся...
*** Адзінока іду ў нязнанае...
*** Адзьвінела калосьсе...
Адказ
Адна
*** Адна ёсьць толькі ў сьвеце Беларусь...
*** Аднолькавы мне часта сьніцца сон...
*** Ажно прыпальвае сонца зь нябёс...
*** Айчына – адвечнае слова з глыбінь...
Акварэль
*** Апошні дотык рук на твары чую...
*** Апяклі мяне росы раньнія...
*** Арліны ведаю размах...
Арлы не пакідаюць гнёзд
Арол
Асеньні
Астры
*** Ах, шчасьце наша – шчасьце без сустрэчы!..
Бабулька
Баравікі
Баразна (*** Дуб зваліўся, упала сасонка...)
Баразна (*** Вярніся зноў, вясновы вецер звонкі!..)
Бацька мой
*** Бацькаўшчына, зямля дарагая...
Белавежа
*** Белапеннае дрэваў квітненьне...
Беларуска
Беларусы
*** Беларусы ідуць, хлеб свой жытні нясуць...
Беларусь
*** Беларусь маю зноў закавалі...
*** Беларусь мая ў наквеці пышнай...
*** Беларусь мая ясная, сіняя казка...
Белы парус
Белы сон
*** Благаславенны край наш ад азёраў сіні...
*** Благаславенны куточак спакойны...
Блаславеньне
Блудны сын
*** Блукаю сёньня па родным краю...
Божа...
Брат мой А.
Братнія рукі
Братом палонным
Брату
Брату А. на магілку
Брату Р. (*** Ты казаў калісьці: не сумуй, сястронка...)
Брату Р. (*** Гдзе Ты сьпіш, гдзе магіла твая...)
*** Будзь здаровы, далёкі мой Краю...
*** Будзьце з пагодай, мірныя дні...
Будую дом
*** Будую дом-палац сабе ня з гліны...
Бусел (*** На падворку — вечар шэры...)
Бусел (*** Выйшаў бусел на балота...)
Буслы (*** Да зямлі беларускай...)
Буслы (*** Ходзяць госьці – буслы на даліне...)
*** Бы у жнівень сухі, смага мучыць мяне...
Бывай
Было сьвята
Бяссоньне
Б’юць хвалі прыбоем
Вавёрка
Вайной
*** Вам страх маёй прысутнасьці?..
Варона
Вее вецер
Верабей
Верасень
*** Верны будзь слову...
Верш
*** Вершы мае, захаваныя...
Вецер
Вецер вербаю калыша
Вецер гойдае
*** Вецер да Нёмнавай сіні прыпаў...
*** Вецер думы навеяў аб полі...
Вецер нівы калыша
*** Вецер сарваў з дрэў апошняе лісьце...
*** Вецер схапіў ўжо асеньнюю пражу...
Вечар
Вечар жыцьця
Вечар пад Прагаю
Вечарам
Вечаровая песьня
Віцебск
*** Воблік сёлаў, родны прыпын...
Воля
*** Воля – ня тое, што рукі разьвяжуць...
Восень (*** Бы нязжатае калосьсе, бы ўдава...)
Восень (*** Золата, чырвань і медзь на кустах...)
*** Востры боль пранізаў навакольле...
Воўпа
Воўчыя зубы
*** Вочы мае поўныя жывой красы...
*** Вы і я – гэта словы і словы...
*** Вы хочаце зноўку мяне пакарыць...
*** Вызваляецца тысячы год...
Выйшлі сёньня
*** Вымыў дожджык вербам косы над ракою...
Вырай малады
*** Выходжу над Нёман пад клёкат буслоў...
Вышыла восень
*** Вязьніцы і краты, кайданы і дрот...
Вясельле
Вясковы дом
Вясна (*** Калыхала маці сына, каб заснуў...)
Вясна (*** Трэсьне лёд пад напорам вады...)
Вячэрняя містэрыя
*** Гаварыць па-беларуску – гэта модна...
*** Гадавалі і пралі матулі...
*** Гартаваны працоўнымі днямі...
Гасьціна
Гдзе радасьць?
*** Гнаны холадам, гнаны ветрам...
Гнёзды
Год і яго род
Гравюрка
Гудзевічы
Гэй з-пад рук
*** Гэткі сон, болем на’т не разбуджаны...
Да цябе
*** Дабро ў жыцьці – як перамога...
*** Далі табе нямала чарак...
*** Даль халодным Уралам сінее...
Дамоў
*** Даражэнькія, блізкія, родныя...
Два рэхі
Дваццаць пяць год
Дзе блудзяць сны
Дзе ты, кут далёкі?..
Дзед (*** Цікавы, мудры быў мой дзед...)
Дзед (*** Была ў дзеда дудка...)
*** Дзеду, дзеду, саколіку, выплеці мне пастолікі...
*** Дзеля нас годы, драты і далі...
*** Дзень сінялобы стукае ў вакно...
*** Дзень у сумётах сініх дагарае...
*** Дзень яшчэ дагарэць не пасьпеў...
*** Дзесь пад дрэвамі поўначчу цёмнай...
*** Дзіця маё, як Край наш, дарагое...
Дзьве маці
Дзявочае сэрца
Дзявочыя думкі
Дзядок
Дзяды (*** Дождж падае вонку прыцішаным звонам...)
Дзяды (*** Смалу і дзёгаць ў пушчах дабывалі...)
Дзяўчына
Добрай раніцы, Алесь!
*** Добры дзень, дарагая, харошая...
Доля
*** Доля кідала мною, як мячыкам...
Доля не кунежыла мяне
Дом дзяцінства
Доўг
Дрэмле вечар у ціхай дуброве
Дубы
Дуды
Думы
Думы мае, думы
*** Думы – коні мае вараныя...
*** Душа мая...
Дыван
Дываны
*** Едзем ноччу, а сьнег, як дым...
Ефрасіньня Полацкая
Ёсьць край адзін
Жалейка
Жаль...
Жаночы клопат
Жаўрук
Жменя калосься ў покуці
Жнівом
Жняя
Жыровічы (*** Прыехаць у Жырова лёс мне выпаў...)
Жыровічы (*** Жыровічы – сьвяты для нас куточак...)
Жыта
Жыць
*** Жыць бы на аднасельлі...
*** Жыцьцё бяз болю не прайсьці...
*** Жыцьцё маё – сок беластвольных бярозаў...
*** Жыцьцё ўскалыхнула мне водгульле дум...
*** Жыцьцё – ня грушка на вярбе...
*** З болю народа...
*** З гразі сьмярдзючай яе бярлога...
З моладзьдзю
*** З палудня ўжо. Халодныя праменьні...
*** З самых юных дзявочых гадоў...
*** За вакном у сутоньні...
*** За вокнамі гасьне дзень...
За прасьніцай
*** За Урал ўпала сонца, бы зарава...
*** Забалела падбітае сэрца...
Заблудзіць бы...
*** Забралі нам мову зямлі нашай мілай...
Забыты абраз
Забэйдзе-Суміцкаму
Завея
*** Завіруха. Сьцюжа. Вецер гаспадарыць...
Загад
*** Зазьвінела працяжнымі струнамі...
Зайка
Закон чалавечы
*** Закружылася лісьце...
Залатая сонца калясьніца
Залаціста ўсьмяхаюцца далі
Замерзлымі пальцамі
Замуж
Запяі мне песьню
Заўтра
Захад
*** Зацьвітаюць чаромхаю вёсны...
*** Зашумела ў задумным лесе...
*** Зашчымела мне сэрца ў грудзёх...
*** Звычайны дзень, шляхі і раздарожжы...
*** Згасае дзень, я па зямлі ступаю...
*** Згінаючыся лёгенька пад вёдрамі...
*** Зжылася зь зямлёю, у дрэвы ўрасла...
Зіма
*** Зіма. Мароз кусаецца...
Зімою
*** Зіхаціць за сьцяною чаротаў...
Зла няма
*** Змагаесься зь цемраю, дык і жывеш...
*** Зноў басонач іду па расе...
*** Зноў вятры цягнуць песьню сваю...
*** Зноў мароз, узьнялася мяцеліца...
*** Зноў па шыферы дождж бубніць...
*** Зноў сьцюдзёнае шэрае раньне...
*** Зноў ціха навокал...
*** Зорамі ўсеяна, месяцам згорана...
Зорка
Зубр-адзінец
Зубры (*** Непрыгожыя, барадатыя...)
Зубры (*** Белавежаю крочаць зубры...)
*** Зь беларускай тугою ў сэрцы...
Зь мінулага (*** Восень прарочыць панікшы юргіні...)
Зь мінулага (*** Сілаю ў сеці злоўлена...)
*** Зьвініць песьня запозьненым шчасьцем...
Зэльва
Зязюлька
Зялёны баль
Зямля (*** Дарога полем, вузкая...)
Зямля (*** Дарагая матуля зямля...)
Зямля (*** О зямля!..)
*** Зямля мая любая, дзень мой і ноч...
*** Зямля мая, ты – кніга непрачытана...
*** Зямля ня сьпіць, зямля яшчэ жывая...
*** І зноў ты выходзіш, на’т боль перамог...
*** Іду адна, а прада мною – ноч...
Іду паволі
*** Іду сваёй сялібай неабжытай...
*** Іду скрозь зялёныя шолахі дрэў...
*** Іду супроць долі свае нецьвяроза...
*** Імя тваё ў дні пакутна-нявольныя...
*** Імя Тваё – як паветра глыток...
*** Іншы бохан ляжыць пад абрусам...
*** Йду па Менску, нідзе сваёй мовы ня чую...
*** Йду сьлядамі дзядоў...
*** Йду шляхамі крутымі...
*** Каб бярозу гэтак сьціналі...
*** Кажуць, што праўды няма на сьвеце...
Казулі
Каламбіна
*** Калі бачу лютую няпраўду...
Калі вецер
*** Калі кране нас злосны лёс суровай лапай...
*** Калі ноччу дарогай засьнежанай...
Калісьці
Калыханка
Капуста
Кастусь Каліноўскі
Кахаць
*** Кахаць – я цябе не кахаю...
Кволай краскай
Кволасьць
Кір
Кліч Пагоні
Кніжка
Князь Усяслаў Чарадзей
Козачка, бабуля і ўнучка
*** Колькі дум маіх нi раскулачвалі...
Коні
*** Краіна любая, ня плач сьлязьмі крывавымі...
Краіне (*** Кожнай ноччу я, верны Крывіч...)
Краіне (*** Ці за рокат гучных громаў...)
*** Край мой любы, птушка падбітая...
Краю мой
*** Кроў зьбяжыць рабінамі на вусны...
*** Крутавата цягнецца дарога...
*** Крывёй напоўніліся поймы рэк...
Крылатасьць
Крылаты
Крыльлем віхор
Крыніцы
*** Купала, ты зь цемры нас вёў да сьвятла...
Курачка
Кусочак неба
Ластаўка
Лекі
*** Лепш ня кліч у сьвет мяне з сабою...
Лес (*** Не было журботна ў лесе...)
Лес (*** Шумі, наш лес, у залацістай зброі...)
Леў
*** Лёг сьвітаньнем на стол...
*** Лёгкакрылы, задуманы вечар...
Лён
*** Лёс мой пакутны і век мой даўгі...
Лёт
*** Лёт намечаны сэрцам, накрэсьлены словам...
*** Ліпень пчоламі гудзе соладка...
Лісічка
*** Луг прайсьці і ног не намачыць...
Люты
Ля чужых варот
Лятуць гусі
М. А.
Магіла
Маё сэрца
Маёй песьні
Майму сыночку
Максіму Танку
Маладзік
Маладосьць і старасьць
*** Маладосьць – мая песьня і сіла...
Маладыя крыльлі
Малы перапынак
Малюе восень
Мароз
Мары
Матуля
*** Матчынай мовы, багатай і слаўнай...
*** Маўчыць зямля, маўчаць у ёй магілы...
Маці (*** Ты пагладзь мяне, мая матуля...)
Маці (*** То ня яснага сонца праменьні...)
*** Маці мая сялянская...
*** Мацьнеюць крылы ў барацьбе...
*** Маю душу ў спакоі пакінь...
Мая крыніца
Мая мова
Медзьвядзёва фарба
Менск
Места
*** Месяц рэжа неба на барозны...
*** Між белых камлёў захісталася сьмерць...
Мінулыя дні
Млын
*** Мне здавалася ты – гэта грэчаскі міт...
*** Мне не ўдалося узьляцець пад неба...
*** Мне несьці крыж і ўпасьці з крыжам...
*** Мне ня сьпіцца. Зноў ноч без спагады...
*** Мне патрэбны бор стары сасновы...
Мне ўсё адно
Мова мая
*** Мова мая палымяная...
*** Можна сэрца жывое пакласьць на агонь...
Мой дом
Мой лён і сны
*** Мой мілы хлопчык, ліст твой атрымала...
*** Мой мілы, не пішы мне болей...
Мой род
*** Мой род стары – як вырубаны лес...
Мой родны кут
*** Мой сьмелы ўзьлёт да сонца з ночы...
Моладзі (*** Дзень мой гасьне, жыцьцё на зьмярканьні...)
Моладзі (*** Гэй, зьбірайцесь крывіцкія дзеці...)
*** Моладзь ня сьпіць, ня сьцішыць сяла...
*** Моцны дух наш – дарагое рэчыва...
*** Мудрасьць сьпелую сівых вякоў...
*** Мы доўга глядзелі на край наш празь сьлёзы...
*** Мы паэты...
Мы – народ
*** Мы, як зубры...
Мяцеліца
На бруку чужом
На варце
*** На ветразях крыльляў з шырокім размахам...
*** На двары стыне позьняя восень...
*** На зоры глядзець немагчыма...
*** На зямельцы маёй хачу вырасьці дрэвам...
На каньках
На конях
*** На магілах ня сеюць пшаніцы...
На магілу З. К.
На могілках
*** На мозг кітайцы капалі вадою...
На начлезе
*** На полі хлеб расьце і зельля шмат у полі...
На прадзедаў зямлі
*** На прыпечку мурлыча кот...
*** На сонечных гонях...
На струнах Вэлтавы
На сутоньні
На чужыне
На шаўковых лугох
*** Навокал сьнег, бы сівізна на скронях...
*** Навокал усё, што так сэрцу няміла...
Навучыла маці
Над Зэльвянкай
*** Над маёй галавой праляцяць самалёты...
Над народам ўсе чужыя босы
Над празорай крыніцай
Над рэчкаю
Над старымі друкаванымі кнігамі
*** Нада мною ляглі туманы...
*** Нада мною столь з дошак і бэлек...
*** Надходзіць зноў туманны час...
*** Нам марыць належыць тады, калі марыцца...
*** Напісана крывёю і пяром...
*** Напластаваньне пройдзеных гадоў...
*** Народ наш – Хрыстос, варты веры і цуду...
Начная акварэль
Наш сьцяг
*** Не аўтобусам выпадковым...
*** Не бярозаю і не калінаю...
Не глядзі на мяне сумным позіркам
*** Не затрымаць цябе, вясна, ў далонях...
*** Не згінай мяне, я не сагнуся...
Не зязюлька куе
Не кранай
*** Не люблю я пісаць аб вайне...
*** Не пазнаю цябе, мой Краю...
Не прашу!
*** Не сумую, што пустая жменя...
*** Не хачу быць дома эмігрантам!..
*** Не хачу быць тваёю жонкаю...
*** Не чакай у трывожным бяссоньні...
*** Неба сягоньня цьвіло, быццам мак...
*** Недзе там, паміж дрэваў крылатых...
*** Недруг шляхі нам да сонца закрыў...
Нейк сумна
Непасланаму
*** Неўміручасьць даўніх пакаленьняў...
Нехта ноччу
Нёман
Нёмне
*** Ні ў багацьці вялікім, ні ў беднасьці...
Ніва
Нішто так ня міла
Новы Год
Ноч (*** Ноч, цемені вечнай таемная пані...)
Ноч (*** Ноч трапечацца, і зоры ярка сьвецяць...)
*** Ноч апусьцілася крыльлямі чорнымі...
*** Ноч глухая наўкол, цемень сэрца трывожыць...
*** Ноч дыша цяжка, канае нібыта...
Ня веру
Ня жаль
Ня знаю
*** Ня плачце над маім крылом...
Ня сумуйце
Ня суніме
*** Ня таннасьць напеваў чужых, учарашніх...
*** Ня трактарам грымучым і нячулым...
*** Ня трактарам, што аглушальным гулам...
*** О Беларусь, мой край стары і слаўны...
*** О, акупанты, жах народных мук!..
*** О, злы сусед, апамятайся ўрэшце...
О, Краіна
*** О, родны кут, зямелька мілых прадзедаў!..
Ой, пайду
*** Па гасьцінцы, капытамі ўбітым...
Па-беларуску
Павучок
*** Пад нашым небам чыстым і сінім...
*** Падкрадаецца зьнячэўку страх...
Пажары
Пазяхае раніца ветрыкам нявыспаным
Пакажы дарогу
Пакінь, пакінь вецер
*** Пакуль аж сьмерць мне не закрые вочы...
*** Памёр паэт сягоньня ціхай ноччу...
*** Памутнелыя вочы ў тузе...
Памяць
Панад Вэлтаваю
Пара коней
*** Пара перакацілася за поўнач...
Партызаны
*** Пасадзіла дрэўца на чужым загоне...
Пасей палоску
Паход
Паэт
Паэты
Певень
*** Певень-прыгажун сядзіць на плоце...
*** Перад вачыма неба і поле...
*** Перастань, не труці мяне ядам...
Песьня (*** Хай песьня будзе як песьня...)
Песьня (*** Маці сына калыхала...)
*** Песьня каронай на голаў лягла...
Песьнярам
*** Песьняў хочаце шчырых...
*** Плача ноч сузор’ямi...
*** Помню Прагу, вясьняныя сьвяты...
Пра ката і кошку
Прабач
*** Прайшлі годы і буры...
*** Пралеска раскрылася ў жмені...
*** Праляцелі гады з разлукаю...
*** Праплылі хмары сшырака і ўздоўж...
*** Праходжу. Навокал змаганьня сьляды...
Працягласьць
*** Промень сонца нутро паласнуў...
*** Прыдзі ка мне, як дана Богам...
*** Прыляцела сінічка пад малое вакно...
*** Прыпала сонца прагнымі губамі...
Птушкі і Міхаська
Пурга
*** Пяро маё, цяжкое ад адчаю...
Пятру Клімуку
Пяць сыноў
*** Раве пурга, вятры ў тайзе павіскваюць...
*** Радасьць, як вецер...
*** Разбураны громам, разьвеяны ветрам...
Разьвітальна заплакала восень
*** Разьліся, мова, як мора...
Раніца (*** Сонейка...)
Раніца (*** Раньне зьвейнай аснована ймглою...)
Раніца (*** Ноч праплыла каля сініх азёр...)
*** Раніца, як марыва. Травы у расе...
*** Раньні дождык крапае, крапае...
Раньнія думкі каля вёскі
Родная мова
*** Розна бывае...
*** Розна бывае ў жыцьці і ў полі...
*** Рукою чорнай хтосьць крануўся крыльляў...
Салавейка
Сарока
*** Сёньня аб сьцежках нялёгкай долі...
*** Сёньня месяц, рагаты і грэшны...
*** Сёньня на пласе родная мова...
*** Сёньня ня вабіць зацішша сьвятыні...
*** Сіратліва ўзіраецца топаль...
Скажы
Скарбы слоў
Скарына
*** Славяцца людзі гуманнасьцю спраў...
*** Словам ці затоеным маўчаньнем...
Смага
Сон
*** Сонейка ў небе і вецер-гусьляр...
*** Сонечна...
Сонца
*** Сонца ў блакіце сумуе і цешыць...
*** Сонца. Надзейны і праведны шлях...
Спатканьне
*** Стаіць моўчкі Каложа ў шэры дождж, ў белы сьнег...
Старажытная сага
*** Стома дня, бляск вачэй маіх сумны...
*** Страх – за праўду кінуцца ў бой...
Стукачы
*** Стукнула сонца аб сьнег галавой...
*** Сумна сягоньня...
*** Суровы час. Стаю адна...
Сустрэча
*** Сутоньне шаўковую нітку прадзе...
Сын і матуля
Сыну
Сыну ў Беласток
Сыплецца лісьце
Сыплюцца сьлёзы
*** Сытасьць, сытасьць – жывёлаў мэта...
*** Сьвішча вецер ашалела, востра...
Сьвяты Вечар (*** Каляда, Каляда, на зямлі – Сьвяты Вечар...)
Сьвяты Вечар (*** Ляціць сьнег на палі, над зямлёю сутоньне...)
*** Сьвяты запавет ад прадаўніх часоў...
Сьлед на зямлі
*** Сьлязьмі дажджы змылі дзявочы мой сьлед...
*** Сьнег ляжыць вокал суровы і белы...
*** Сьнег пластом. Паімчаліся сані...
*** Сьнег разаслаўся шырокім абрусам...
Сьцежка
*** Сьціхлі ўсхліпы суровых завей...
Сэрца
*** Сэрца, зямля мая, ніва ўраджайная...
Сэрцайка згубіла
*** Сяброўкі, сябры дарагія маі...
*** Сягоньня сонца ткала дываны...
Сялянка я
*** Сярод халуёў і духоўных калекаў...
*** Так многа ведаў, мудрасьці на сьвеце...
*** Такая цішыня, што лісьце не шапоча...
Там...
Там толькі
Танцуе дождж
Тарзан
*** Тваё сьвята...
*** Твары родныя, беларускія...
Толькі вецер
*** Толькі чыстыя сэрцы пяюць...
*** Топчуцца коні тэўтонаў...
Торбачка
Тост
*** Трапечацца сэрца ў путах...
Тры дарогі
Трывога
*** Трывога у сэрцы, жыцьцё замірае...
*** Трывога. Стукоча сэрца...
*** Туманныя хмары прыкрылі сьвітаньне...
*** Тут дарога бяжыць праз палі...
*** Ты зямля, майго бацькі зямля...
*** Ты маладосьць прыпамінаеш нечым...
*** Ты – пан зямлі, я – пан свайго сумленьня...
У асеньні дзень
У бабулі
У буру
*** У вачах тваіх, дзіўны неспакой...
У вечнасьць
У Вільні
*** У горы я над тваімі ранамі...
*** У жыцьці добрае і паганае...
*** У жыцьці ў цябе ўдараў нямала...
*** У жыцьці, бы ў пагодзе, неразгаданы лёс...
*** У забыцьці...
*** У кожнага зара сваіх надзей...
У нас
*** У неба ўперліся...
*** У ночы тужліва-бяззорныя...
У песьнях ёсьць хлеб
У сёлах даўно не прадуць
У сэрцы надзея, як промні
У хвіліну болю
У часы войнаў на нашай зямлі
*** У чыстым полі злосная завея...
Удар
Ударыў вецер
*** Ужо гасьне дзень, я па зямлі ступаю...
Ужо даволі
*** Ужо даўно адабраў тамагаўкі...
*** Ужо ў маім жыцьці і вечарэе...
*** Уздымам сэрц нашых шуміць Белавежа...
Унукі
Унуку
Успамінала дзяўчынанька
*** Усю ноч аж да ранка...
Учора
*** Ўставала сонца, як хвост паўліні...
Фіранкі
*** Хай віруюць сьнегапады...
*** Хай славіцца наш беларускі род...
Хата
Хачу
Хачу бачыць
Хвалі жытнія аж да сяла
Хлеб
*** Хлопчык маленькі, ты быццам сьвітаньне...
Хмары
*** Хоць душа твая гордая ў ранах...
Хрызантэмы
*** Хрыстос васкрос, і сьвет прачнуўся...
*** Хрыстос за людзей свае мукі прыняў...
*** Хрыстос уваскрос!..
*** Хто сьцінае дубы і хвоі...
Хто?
*** Хтось адыходзіць ад нас назаўсёды...
Ці праўда?
*** Ціха ад дрэваў лёг цень на страху...
*** Цішыня, я крыху ў задуменьні...
*** Цішыня. Толькі месяц двурогі...
Цуд
Цягнікі і рэкі
*** Цягнуцца ў неба таполі...
*** Цячэ ў крыві ня дух слабы і прэсны...
Чайка
Чайкі
*** Чало у поце, далоні – ў працы...
*** Чаму ж вы ня пойдзеце на кампраміс?..
Час (*** Час, як конь, ляціць, мігціць падковамі...)
Час (*** Скрыпучым возам ехаў час...)
Час зубамі клацае ў застрэшшы
*** Час імчыцца...
*** Час на крылах ракеты ўзьляцеў...
*** Час невясёлы, лёс такі прэсны...
*** Час пазрывае галіны з камля...
*** Час, бы нітка льняная, прадзецца...
Чмель
*** Чуеш, браце?..
Чужына
Чужыне
Чужыя хвоі
Чысьціня
Шлях
*** Што ж табе, Унуку, я ў спадчыну дам...
*** Шукаючы звонкай бунтарнай паэзіі...
Эгіпет? Эгіпет!
*** Я ад зямелькі крыльлем адштурхнуся...
*** Я ганаруся з асваеньня неба...
*** Я з вамі ў няволі, я з вамі усьцяж...
Я знаю
*** Я ідалам ні дарам, ні за грошы...
Я не сама
Я не сьпяшаюся
Я ня буду
*** Я сёньня забытая ўсімі, адна...
*** Я сустрэлася зь сябрамі не на балі...
*** Я сьмела прайшла праз нажы і крыжы...
*** Я сэрца ўздым...
Явар зь ветрам хіліўся
Ягады
Як бацька чакае сыноў...
Як вернае сэрца
*** Як прадзед мой зярнё ў сявеньцы...
Як хмарны дзень
Янычары
Яшчэ ня час...
2009–2022. Беларусь, Менск.