РОДНЫЯ ВОБРАЗЫ Вобразы мілыя роднага краю,               
Смутак і радасьць мая!..
      
 
Якуб Колас
    Галоўная      Слоўнікі           Спасылкі      Аб сайце       Кірыліца      Łacinka    
Ларыса Геніюш
Вершы
  Колькасьць: 493
 Усе катэгорыі    
Сартыроўка па альфабэту     Сартыроўка па гадах     Сартыроўка па рэйтынгу
Усе годы   Бяз года        1935   1936   1937   1938   1939   1940   1941   1942   1942-1945   1943   1944   1947   1948   1950   1953   1954   1955   1956   1958   1959   1960   1961   1962   1963   1964   1965   1966   1967   1971   1978   1979   1980   1981   1982   1983  
Усе
А
Б
В
Г
Д
Е
Ё
Ж
З
І
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Я
Аблокі
*** Ад моцнага ветру павеву...
*** А вясна жыцьцядайная, дружная...
*** Адзьвінела калосьсе...
Адна
*** Адна ёсьць толькі ў сьвеце Беларусь...
*** Аднолькавы мне часта сьніцца сон...
*** Ажно прыпальвае сонца зь нябёс...
*** Айчына – адвечнае слова з глыбінь...
*** Апошні дотык рук на твары чую...
*** Арліны ведаю размах...
Арлы не пакідаюць гнёзд
Асеньні
Баравікі
Баразна (*** Дуб зваліўся, упала сасонка...)
Баразна (*** Вярніся зноў, вясновы вецер звонкі!..)
*** Бацькаўшчына, зямля дарагая...
Белавежа
*** Белапеннае дрэваў квітненьне...
Беларусы
*** Беларусы ідуць, хлеб свой жытні нясуць...
Беларусь
*** Беларусь маю зноў закавалі...
*** Беларусь мая ў наквеці пышнай...
*** Беларусь мая ясная, сіняя казка...
Белы сон
*** Благаславенны край наш ад азёраў сіні...
*** Благаславенны куточак спакойны...
Божа...
Брат мой А.
Братнія рукі
Братом палонным
Брату
Брату А. на магілку
Брату Р. (*** Ты казаў калісьці: не сумуй, сястронка...)
Брату Р. (*** Гдзе Ты сьпіш, гдзе магіла твая...)
*** Будзьце з пагодай, мірныя дні...
Будую дом
*** Будую дом-палац сабе ня з гліны...
Бусел (*** На падворку — вечар шэры...)
Бусел (*** Выйшаў бусел на балота...)
Буслы
Бывай
Бяссоньне
Б’юць хвалі прыбоем
Вавёрка
Вайной
*** Вам страх маёй прысутнасьці?..
Варона
Верабей
Верасень
*** Верны будзь слову...
Верш
*** Вершы мае, захаваныя...
Вецер
Вецер гойдае
Вецер нівы калыша
*** Вецер сарваў з дрэў апошняе лісьце...
*** Вецер схапіў ўжо асеньнюю пражу...
Вечар
Вечар жыцьця
Вечарам
Вечаровая песьня
Віцебск
*** Воблік сёлаў, родны прыпын...
Воля
*** Воля – ня тое, што рукі разьвяжуць...
Восень
*** Востры боль пранізаў навакольле...
Воўпа
Воўчыя зубы
*** Вочы мае поўныя жывой красы...
*** Вы хочаце зноўку мяне пакарыць...
*** Вызваляецца тысячы год...
Вырай малады
*** Выходжу над Нёман пад клёкат буслоў...
Вясковы дом
*** Гаварыць па-беларуску – гэта модна...
*** Гадавалі і пралі матулі...
*** Гартаваны працоўнымі днямі...
Гасьціна
Гдзе радасьць?
*** Гнаны холадам, гнаны ветрам...
Гнёзды
Год і яго род
Гравюрка
*** Гэткі сон, болем на’т не разбуджаны...
*** Дабро ў жыцьці – як перамога...
*** Далі табе нямала чарак...
Дамоў
*** Даражэнькія, блізкія, родныя...
Два рэхі
Дваццаць пяць год
Дзе блудзяць сны
Дзе ты, кут далёкі?..
Дзед
*** Дзень сінялобы стукае ў вакно...
*** Дзень у сумётах сініх дагарае...
*** Дзесь пад дрэвамі поўначчу цёмнай...
Дзьве маці
Дзявочыя думкі
Дзядок
Дзяды
Добрай раніцы, Алесь!
Доля
*** Доля кідала мною, як мячыкам...
Дом дзяцінства
Доўг
Дрэмле вечар у ціхай дуброве
Дубы
*** Думы – коні мае вараныя...
Дыван
Ефрасіньня Полацкая
Ёсьць край адзін
Жаль...
Жаночы клопат
Жаўрук
Жменя калосься ў покуці
Жняя
Жыровічы
Жыта
Жыць
*** Жыць бы на аднасельлі...
*** Жыцьцё бяз болю не прайсьці...
*** Жыцьцё маё – сок беластвольных бярозаў...
*** Жыцьцё ўскалыхнула мне водгульле дум...
*** Жыцьцё – ня грушка на вярбе...
*** З болю народа...
*** З гразі сьмярдзючай яе бярлога...
З моладзьдзю
*** З палудня ўжо. Халодныя праменьні...
*** З самых юных дзявочых гадоў...
*** За вакном у сутоньні...
*** Забралі нам мову зямлі нашай мілай...
Забыты абраз
Забэйдзе-Суміцкаму
Завея
*** Завіруха. Сьцюжа. Вецер гаспадарыць...
Загад
*** Зазьвінела працяжнымі струнамі...
Зайка
Закон чалавечы
*** Закружылася лісьце...
Замуж
Заўтра
Захад
*** Зацьвітаюць чаромхаю вёсны...
*** Зашумела ў задумным лесе...
*** Згасае дзень, я па зямлі ступаю...
*** Згінаючыся лёгенька пад вёдрамі...
*** Зжылася зь зямлёю, у дрэвы ўрасла...
*** Зіма. Мароз кусаецца...
*** Зіхаціць за сьцяною чаротаў...
*** Змагаесься зь цемраю, дык і жывеш...
*** Зноў басонач іду па расе...
*** Зноў вятры цягнуць песьню сваю...
*** Зноў па шыферы дождж бубніць...
*** Зорамі ўсеяна, месяцам згорана...
Зубр-адзінец
Зубры
*** Зь беларускай тугою ў сэрцы...
Зь мінулага
Зэльва
Зязюлька
Зямля (*** Дарагая матуля зямля...)
Зямля (*** О зямля!..)
*** Зямля мая любая, дзень мой і ноч...
*** Зямля мая, ты – кніга непрачытана...
*** Зямля ня сьпіць, зямля яшчэ жывая...
*** Іду сваёй сялібай неабжытай...
*** Іду скрозь зялёныя шолахі дрэў...
*** Імя тваё ў дні пакутна-нявольныя...
*** Йду па Менску, нідзе сваёй мовы ня чую...
*** Йду сьлядамі дзядоў...
*** Йду шляхамі крутымі...
*** Каб бярозу гэтак сьціналі...
Казулі
Каламбіна
*** Калі бачу лютую няпраўду...
Калі вецер
*** Калі кране нас злосны лёс суровай лапай...
*** Калі ноччу дарогай засьнежанай...
Капуста
Кастусь Каліноўскі
*** Кахаць – я цябе не кахаю...
Кволай краскай
Кволасьць
Кір
Кліч Пагоні
Кніжка
Козачка, бабуля і ўнучка
*** Колькі дум маіх нi раскулачвалі...
Коні
*** Краіна любая, ня плач сьлязьмі крывавымі...
*** Край мой любы, птушка падбітая...
*** Кроў зьбяжыць рабінамі на вусны...
*** Крутавата цягнецца дарога...
Крылатасьць
Крылаты
Крыніцы
*** Купала, ты зь цемры нас вёў да сьвятла...
Курачка
Кусочак неба
Ластаўка
Лекі
*** Лепш ня кліч у сьвет мяне з сабою...
Лес (*** Не было журботна ў лесе...)
Лес (*** Шумі, наш лес, у залацістай зброі...)
Леў
*** Лёг сьвітаньнем на стол...
*** Лёс мой пакутны і век мой даўгі...
Лёт
*** Ліпень пчоламі гудзе соладка...
Лісічка
*** Луг прайсьці і ног не намачыць...
Люты
Ля чужых варот
М. А.
Магіла
Маладзік
Маладосьць і старасьць
*** Маладосьць – мая песьня і сіла...
Малы перапынак
Мароз
Матуля
*** Матчынай мовы, багатай і слаўнай...
*** Маўчыць зямля, маўчаць у ёй магілы...
*** Мацьнеюць крылы ў барацьбе...
Мая крыніца
Медзьвядзёва фарба
Менск
*** Месяц рэжа неба на барозны...
*** Мне ня сьпіцца. Зноў ноч без спагады...
*** Мне патрэбны бор стары сасновы...
Мне ўсё адно
Мова мая
*** Мова мая палымяная...
*** Можна сэрца жывое пакласьць на агонь...
Мой дом
*** Мой мілы хлопчык, ліст твой атрымала...
Мой род
*** Мой сьмелы ўзьлёт да сонца з ночы...
Моладзі
*** Моладзь ня сьпіць, ня сьцішыць сяла...
*** Моцны дух наш – дарагое рэчыва...
*** Мудрасьць сьпелую сівых вякоў...
*** Мы доўга глядзелі на край наш празь сьлёзы...
*** Мы паэты...
Мы – народ
*** Мы, як зубры...
Мяцеліца
На бруку чужом
На варце
*** На ветразях крыльляў з шырокім размахам...
*** На двары стыне позьняя восень...
*** На зоры глядзець немагчыма...
*** На зямельцы маёй хачу вырасьці дрэвам...
На каньках
На конях
*** На мозг кітайцы капалі вадою...
*** На полі хлеб расьце і зельля шмат у полі...
*** На прыпечку мурлыча кот...
*** На сонечных гонях...
На сутоньні
*** Навокал сьнег, бы сівізна на скронях...
*** Навокал усё, што так сэрцу няміла...
*** Над маёй галавой праляцяць самалёты...
Над народам ўсе чужыя босы
Над старымі друкаванымі кнігамі
*** Нада мною ляглі туманы...
*** Нада мною столь з дошак і бэлек...
*** Нам марыць належыць тады, калі марыцца...
*** Напісана крывёю і пяром...
*** Напластаваньне пройдзеных гадоў...
*** Народ наш – Хрыстос, варты веры і цуду...
Начная акварэль
Наш сьцяг
*** Не аўтобусам выпадковым...
Не глядзі на мяне сумным позіркам
*** Не затрымаць цябе, вясна, ў далонях...
*** Не згінай мяне, я не сагнуся...
*** Не люблю я пісаць аб вайне...
Не прашу!
*** Не сумую, што пустая жменя...
*** Не хачу быць дома эмігрантам!..
*** Не хачу быць тваёю жонкаю...
*** Неўміручасьць даўніх пакаленьняў...
Нёман
*** Ні ў багацьці вялікім, ні ў беднасьці...
Ніва
Новы Год
Ноч
*** Ноч глухая наўкол, цемень сэрца трывожыць...
*** Ноч дыша цяжка, канае нібыта...
Ня знаю
*** Ня плачце над маім крылом...
Ня сумуйце
*** Ня таннасьць напеваў чужых, учарашніх...
*** Ня трактарам грымучым і нячулым...
*** Ня трактарам, што аглушальным гулам...
*** О, акупанты, жах народных мук!..
*** О, злы сусед, апамятайся ўрэшце...
*** О, родны кут, зямелька мілых прадзедаў!..
Ой, пайду
*** Па гасьцінцы, капытамі ўбітым...
Па-беларуску
Павучок
*** Пад нашым небам чыстым і сінім...
*** Падкрадаецца зьнячэўку страх...
Пазяхае раніца ветрыкам нявыспаным
Пакажы дарогу
*** Пакуль аж сьмерць мне не закрые вочы...
*** Памёр паэт сягоньня ціхай ноччу...
Памяць
Панад Вэлтаваю
*** Пара перакацілася за поўнач...
Партызаны
*** Пасадзіла дрэўца на чужым загоне...
Паход
Паэт
Паэты
Певень
*** Певень-прыгажун сядзіць на плоце...
*** Перад вачыма неба і поле...
*** Перастань, не труці мяне ядам...
Песьня
*** Песьня каронай на голаў лягла...
Песьнярам
*** Песьняў хочаце шчырых...
Пра ката і кошку
Прабач
*** Прайшлі годы і буры...
*** Пралеска раскрылася ў жмені...
*** Праляцелі гады з разлукаю...
*** Праплылі хмары сшырака і ўздоўж...
*** Праходжу. Навокал змаганьня сьляды...
Працягласьць
*** Промень сонца нутро паласнуў...
*** Прыдзі ка мне, як дана Богам...
*** Прыляцела сінічка пад малое вакно...
Птушкі і Міхаська
Пурга
*** Пяро маё, цяжкое ад адчаю...
Пятру Клімуку
Пяць сыноў
*** Раве пурга, вятры ў тайзе павіскваюць...
*** Радасьць, як вецер...
*** Разбураны громам, разьвеяны ветрам...
Разьвітальна заплакала восень
*** Разьліся, мова, як мора...
Раніца (*** Сонейка...)
Раніца (*** Ноч праплыла каля сініх азёр...)
*** Раніца, як марыва. Травы у расе...
*** Раньні дождык крапае, крапае...
Раньнія думкі каля вёскі
*** Розна бывае...
*** Розна бывае ў жыцьці і ў полі...
*** Рукою чорнай хтосьць крануўся крыльляў...
Салавейка
Сарока
*** Сёньня аб сьцежках нялёгкай долі...
*** Сёньня месяц, рагаты і грэшны...
*** Сёньня на пласе родная мова...
*** Сёньня ня вабіць зацішша сьвятыні...
*** Сіратліва ўзіраецца топаль...
Скажы
Скарбы слоў
*** Славяцца людзі гуманнасьцю спраў...
*** Словам ці затоеным маўчаньнем...
Смага
Сон
*** Сонейка ў небе і вецер-гусьляр...
*** Сонечна...
Сонца
*** Сонца ў блакіце сумуе і цешыць...
*** Сонца. Надзейны і праведны шлях...
*** Стаіць моўчкі Каложа ў шэры дождж, ў белы сьнег...
*** Стома дня, бляск вачэй маіх сумны...
*** Страх – за праўду кінуцца ў бой...
Стукачы
*** Стукнула сонца аб сьнег галавой...
*** Сумна сягоньня...
*** Суровы час. Стаю адна...
Сустрэча
Сын і матуля
Сыну
Сыну ў Беласток
*** Сытасьць, сытасьць – жывёлаў мэта...
*** Сьвішча вецер ашалела, востра...
Сьвяты Вечар (*** Каляда, Каляда, на зямлі – Сьвяты Вечар...)
Сьвяты Вечар (*** Ляціць сьнег на палі, над зямлёю сутоньне...)
*** Сьвяты запавет ад прадаўніх часоў...
Сьлед на зямлі
*** Сьлязьмі дажджы змылі дзявочы мой сьлед...
*** Сьнег ляжыць вокал суровы і белы...
*** Сьнег пластом. Паімчаліся сані...
*** Сьнег разаслаўся шырокім абрусам...
Сьцежка
*** Сьціхлі ўсхліпы суровых завей...
Сэрца
*** Сяброўкі, сябры дарагія маі...
Сялянка я
*** Сярод халуёў і духоўных калекаў...
*** Так многа ведаў, мудрасьці на сьвеце...
Там...
Тарзан
*** Твары родныя, беларускія...
*** Толькі чыстыя сэрцы пяюць...
*** Топчуцца коні тэўтонаў...
Торбачка
Тост
Трывога
*** Трывога у сэрцы, жыцьцё замірае...
*** Трывога. Стукоча сэрца...
*** Тут дарога бяжыць праз палі...
*** Ты зямля, майго бацькі зямля...
*** Ты маладосьць прыпамінаеш нечым...
У асеньні дзень
У бабулі
У вечнасьць
У Вільні
*** У горы я над тваімі ранамі...
*** У жыцьці добрае і паганае...
*** У жыцьці, бы ў пагодзе, неразгаданы лёс...
*** У забыцьці...
*** У кожнага зара сваіх надзей...
У нас
*** У неба ўперліся...
У песьнях ёсьць хлеб
У сёлах даўно не прадуць
У сэрцы надзея, як промні
У хвіліну болю
У часы войнаў на нашай зямлі
*** У чыстым полі злосная завея...
Удар
Ударыў вецер
*** Ужо гасьне дзень, я па зямлі ступаю...
*** Ужо даўно адабраў тамагаўкі...
*** Ужо ў маім жыцьці і вечарэе...
Унукі
Унуку
Успамінала дзяўчынанька
Учора
Фіранкі
*** Хай віруюць сьнегапады...
*** Хай славіцца наш беларускі род...
Хвалі жытнія аж да сяла
Хлеб
*** Хлопчык маленькі, ты быццам сьвітаньне...
Хмары
*** Хоць душа твая гордая ў ранах...
*** Хрыстос васкрос, і сьвет прачнуўся...
*** Хрыстос за людзей свае мукі прыняў...
*** Хто сьцінае дубы і хвоі...
*** Хтось адыходзіць ад нас назаўсёды...
*** Ціха ад дрэваў лёг цень на страху...
*** Цішыня. Толькі месяц двурогі...
Цуд
*** Цягнуцца ў неба таполі...
*** Цячэ ў крыві ня дух слабы і прэсны...
Чайкі
*** Чало у поце, далоні – ў працы...
*** Чаму ж вы ня пойдзеце на кампраміс?..
Час
Час зубамі клацае ў застрэшшы
*** Час імчыцца...
*** Час на крылах ракеты ўзьляцеў...
*** Час невясёлы, лёс такі прэсны...
*** Час, бы нітка льняная, прадзецца...
Чмель
*** Чуеш, браце?..
Чужыне
Чужыя хвоі
Чысьціня
Шлях
*** Што ж табе, Унуку, я ў спадчыну дам...
*** Я ад зямелькі крыльлем адштурхнуся...
*** Я ганаруся з асваеньня неба...
*** Я з вамі ў няволі, я з вамі усьцяж...
Я знаю
*** Я ідалам ні дарам, ні за грошы...
Я не сама
Я не сьпяшаюся
Я ня буду
*** Я сёньня забытая ўсімі, адна...
*** Я сьмела прайшла праз нажы і крыжы...
*** Я сэрца ўздым...
Явар зь ветрам хіліўся
Як бацька чакае сыноў...
Як вернае сэрца
*** Як прадзед мой зярнё ў сявеньцы...
Янычары
Яшчэ ня час...
2009–2020. Беларусь, Менск.