RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Etnahrafija
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Kul2
 
(Рагожны мех)
Viałiki miašok z rahožy dla sołi, muki, ziernia, aharodniny, vuhalu i inš. Termin “K.” u značenni “rahožny miech” viadomy z 17 st. U 18 – 19 st. K., jak jomistasć dla praduktaŭ i inš. Tavaraŭ šyroka vykarystoŭvaŭsia pry transparciroŭcy hruzaŭ na račnych sudnach i płytach. Rahožnyja K. byłi taksama važnym pradmietam ekspartu. Tkałi kulavuju rahožu adpaviednych pamieraŭ i hatunku: dla mučnych, salanych i inš. K. Najbolš pašyrany byłi 2 vidy vidy mučnych K.: piacierykovyja (na 5 pudoŭ; daŭž. 2 aršyny, šyrynioj 22 viarški) i dzieviacierykovyja (na 9 pudoŭ; daŭž. 3 i šyrynioj 1,5 aršyna). U 1-j pał. 20 st. z pašyrenniem pramysłovaha vyrabu miaškoŭ z piańkovaj i bavaŭnianaj tkaniny rahožnyja K. vyjšłi z užytku.
Krynica: Этнаграфія Беларусі. Мінск. 1989. Рэдактар: Шамякін I. П. Выдавецтва: БелСЭ. 575 с.: іл.
2009–2020. Biełaruś, Miensk.