RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Łarysa Hienijuš
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Nad rečkaju
Sonca ŭ čyrvani akunułasia,
Michaś koni vioŭ paić vułicaj.
 
Nieba połymiem zaharełasia,
raka zołatam zichaciełasia.
 
Cieni z chvalami abyjmałisia,
bierah volchami kučaraviŭsia.
 
Vadu koniki piłi čystuju,
chvałi biehłi ŭ dal serabrystuju,
 
płyłi z dumkami dzieciukovymi...
Koni stukałi dy padkovami.
 
Piłi koniki, napivałisia,
vočy chłopcavy niedzie rvałisia.
 
Łuh rakoj śviaciŭ, zvaniŭ kraskami,
źniekul viečar płyŭ cichaj kazkaju.
 
Vadoj pyrchałi koni sivyja,
paviavaŭ bujnoj viecier hryvaju.
 
Dy jak łuh kruty šyi vyhnułi
i pajšłi, pajšłi travoj-vyhanam.
 
Chvałi ŭsio płyłi serabranyja,
źłity miesiacam, vietram hnanyja.
 
A Michaś stajaŭ, ab usim zabyŭ,
tolki dumkami dy z vadoju płyŭ.
 
U hrudzioch žyviej serca biłasia,
tuha mocnaja prabudziłasia
 
pa dziavočych mo, vočach-zorańkach
dy pa brovach, jak krylłi vorana.
 
Mo pa kosach, što śviežaj rutaju
pieraplecieny, serca sputałi.
 
Dy płyłi, płyłi dumki stužkaju,
mo nad dolaju biełaruskaju.
 
1939
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.