RODNYJA VOBRAZY Vobrazy miłyja rodnaha kraju,               
Smutak i radaść maja!..
      
 
Jakub Kołas
    Hałoŭnaja      Słoŭniki           Spasyłki      Ab sajcie       Кірыліца      Łacinka    
Łarysa Hienijuš
Vieršy
Kantekstny tłumačalny słoŭnik
Chleb
Naš žytni chleb ja vypiakać umieła,
Raščynieny, zamiešany ŭ paru,
Prapioksia kab, skarynka nie sčarnieła,
Zahłałžanaja łaskaj maich ruk.
 
Na łiściejku dubovym, na ajery.
I pachnie z chaty chlebam pa siale.
I pieršy bochan z kryžam na pavierje,
Kab sporyŭsia nadzionny na stale.
 
I smakavaŭ pachučy, čorny, žytni
Z haračaj piečy rodny karavaj.
Chvałiłi hości chleb i staražytny,
Bahaty chlebam, biełaruski kraj.
 
 
 
 
Padabajecca     Nie padabajecca
2009–2020. Biełaruś, Miensk.